Uddeholm Dievar

  HÚŽEVNATOSŤ A PEVNOSŤ PRI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH

  Uddeholm Dievar je prémiová oceľ, vyvíjaná pre najnáročnejšie aplikácie v tlakovom liatí. S najnovšími vylepšeniami v procese výroby blokov pre veľkorozmerné formy je kvalita ocele Uddeholm Dievar, hlavne jej húževnatosť, vyššia ako kedykoľvek predtým. Stala sa porovnávacím etalónom v oblasti tlakového liatia pre vysokovýkonné ocele v kritériách: najvyššia životnosť a najnižšie riziko únavových a napäťových trhlín, a to kvôli bezprecedentnej húževnatosti a plasticite. Okrem tlakového liatia dokazuje svoju kvalitu aj v segmentoch lisovania plechov za tepla, kovania a pretláčania.
  • Uddeholm Dievar vysoko prekonáva konvenčné ocele typov 1.2343 a 1.2344 (19552 a 19554), vrátane ich pretavovaných modifikácií, v odolnosti proti tepelnej únave a húževnatosti
  • Kvôli výbornej prekaliteľnosti je perfektnou voľbou aj pre veľkorozmerné formy
  • Mimoriadna húževnatosť a ťažnosť vo všetkých smeroch
  • Dobrá odolnosť voči popúšťaniu
  • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách
  • Mimoriadna zakaliteľnosť
  • Dobrá rozmerová stabilita pri procesoch tepelného zušľachťovania a povlakovania

  Uddeholm Dievar

  • Hot wear resistance 45%
  • Plastic deformation resistance 80%
  • Heat checking resistance 75%
  • Premature cracking resistance 85%

  Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
  Chemické zloženie
  Uhlík 0.35 Kremík 0.20 Mangán 0.50
  Chróm 5.00 Molybdén 2.30 Vanád 0.60
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it