Uddeholm Dievar

HÚŽEVNATOSŤ A PEVNOSŤ PRI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH

Uddeholm Dievar je prémiová oceľ vyvinutá pre náročné aplikácie tlakového liatia. Ide o referenčný typ vysokovýkonnej ocele pre túto oblasť, ktorá vďaka svojej mimoriadnej húževnatosti a ťažnosti zaistí najdlhšiu životnosť formy a najnižšie riziko trhlín. Okrem odlievania pod tlakom sa osvedčila aj ako skvelá nástrojová oceľ pre ostatné aplikácie, ako je napríklad lisovanie plechov za tepla, tvárnenie a pretláčanie.
 • Táto oceľ má veľmi dobrú odolnosť voči tepelnej únave a napäťovým trhlinám.
 • Mimoriadna húževnatosť a ťažnosť vo všetkých smeroch
 • Dobrá odolnosť voči popúšťaniu
 • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách
 • Mimoriadna prekaliteľnosť
 • Dobrá rozmerová stabilita pri procesoch tepelného spracovania a povlakovania

Uddeholm Dievar

 • Hot wear resistance 45%
 • Plastic deformation resistance 80%
 • Heat checking resistance 75%
 • Premature cracking resistance 85%

Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
Chemické zloženie
Uhlík .35 Kremík .2 Mangán .5
Chróm 5 Molybdén 2.3 Vanád .6
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it