Uddeholm Dievar

HÚŽEVNATOSŤ A PEVNOSŤ PRI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH

Uddeholm Dievar je prémiová oceľ, vyvíjaná pre najnáročnejšie aplikácie v tlakovom liatí. S najnovšími vylepšeniami v procese výroby blokov pre veľkorozmerné formy je kvalita ocele Uddeholm Dievar, hlavne jej húževnatosť, vyššia ako kedykoľvek predtým. Stala sa porovnávacím etalónom v oblasti tlakového liatia pre vysokovýkonné ocele v kritériách: najvyššia životnosť a najnižšie riziko únavových a napäťových trhlín, a to kvôli bezprecedentnej húževnatosti a plasticite. Okrem tlakového liatia dokazuje svoju kvalitu aj v segmentoch lisovania plechov za tepla, kovania a pretláčania.
 • Uddeholm Dievar vysoko prekonáva konvenčné ocele typov 1.2343 a 1.2344 (19552 a 19554), vrátane ich pretavovaných modifikácií, v odolnosti proti tepelnej únave a húževnatosti
 • Kvôli výbornej prekaliteľnosti je perfektnou voľbou aj pre veľkorozmerné formy
 • Mimoriadna húževnatosť a ťažnosť vo všetkých smeroch
 • Dobrá odolnosť voči popúšťaniu
 • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách
 • Mimoriadna zakaliteľnosť
 • Dobrá rozmerová stabilita pri procesoch tepelného zušľachťovania a povlakovania

Uddeholm Dievar

 • 45%
 • 80%
 • 75%
 • 85%

Referenčná akosť pre prácu za tepla (1.2344)

 • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
 • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
 • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
 • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
Chemické zloženie
Uhlík 0.35 Kremík 0.20 Mangán 0.50
Chróm 5.00 Molybdén 2.30 Vanád 0.60
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it