Uddeholm Dievar

  NOVÝ GLOBÁLNY ŠTANDARD

  Uddeholm Dievar je prémiová oceľ pre tlakové liatie. Vďaka vývoju a novým vylepšeniam metalurgického procesu sú technologické vlastnosti Uddeholm Dievar lepšie než kedykoľvek predtým. Ide o nový benchmark v odvetví tlakového liatia pre najdlhšiu životnosť formy, odolnosť proti tepelnej únave a napäťovým trhlinám a to vďaka extrémnej húževnatosti. Okrem tlakového liatia sa osvedčila aj ako skvelá zápustková oceľ pre kovanie a tiež na pretláčacie matrice pri extrúzii hliníka za tepla.

  Uddeholm Dievar je k dispozícii aj pre Additive Manufacturing, prášok na spracovanie Laser Powder Bed Fusion (LPBF) a Laser Metal Deposition (LMD).

  • Uddeholm Dievar disponuje v porovnaní s W.-Nr.1.2343, 1.2344 a 1.2367 lepšou kombináciou relevantných vlastností pre prácu za tepla.
  • Kvôli výbornej prekaliteľnosti sa Ideálne sa hodí aj pre formy a zápustky veľkých rozmerov.
  • Mimoriadna húževnatosť a ťažnosť vo všetkých smeroch
  • Dobrá odolnosť voči popúšťaniu
  • Dobrá pevnosť pri vysokých teplotách
  • Mimoriadna zakaliteľnosť
  • Dobrá rozmerová stabilita pri procesoch tepelného zušľachťovania a povlakovania

  Uddeholm Dievar

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 45%
  • Odolnosť voči plastickej deformáci 80%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 75%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 85%

  Referenčná akosť pre prácu za tepla (H13)

  • Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla 40%
  • Odolnosť voči plastickej deformácii 40%
  • Odolnosť voči tepelnej únave 40%
  • Odolnosť voči napäťovým trhlinám 35%
  Chemické zloženie
  Uhlík 0,35 Kremík 0,20 Mangán 0,50
  Chróm 5,00 Molybdén 2,30 Vanád 0,60
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.