Uddeholm Sleipner

VEĽMI DOBRÁ OCEĽ PRE VŠETKY TYPY POVRCHOVÉHO ZUŠĽACHŤOVANIA

uddeholm_cold-work_progressive.jpg

Uddeholm Sleipner

  • Abrazívna odolnosť 50%
  • Adhézna odolnosť 30%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 25%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 25%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%

Chemické zloženie

C Si Mn Cr Mo V
0,90 0,90 0,50 7,80 2,50 0,50

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte