Uddeholm Sleipner

  VEĽMI DOBRÁ OCEĽ PRE VŠETKY TYPY POVRCHOVÉHO ZUŠĽACHŤOVANIA

  Uddeholm Sleipner je vysokolegovaná nástrojová oceľ s veľmi širokým profilom vlastností. Ide tiež o veľmi dobrú nástrojovú oceľ pre všetky typy povrchového zušľachťovania. Táto kombinácia robí z ocele Uddeholm Sleipner extrémne odolnú konvenčnú nástrojovú oceľ pre strednodobé aplikácie obrábania za studena. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Sleipner predáva pod názvom Assab 88.

  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
  • Dobrá odolnosť voči štiepaniu
  • Vysoká tvrdosť (> 63 HRC) po vysokoteplotnom popúšťaní
  • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom zušľachťovaní
  • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
  • Dobré vlastnosti pre povrchové zušľachťovanie
  • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
  • Dobrá odolnosť voči štiepaniu
  • Vysoká tvrdosť (> 63 HRC) po vysokoteplotnom popúšťaní
  • Dobré vlastnosti pri prekalení
  • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom zušľachťovaní
  • Veľmi dobrá rozmerová stabilita pri používaní
  • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
  • Dobré vlastnosti pre povrchové zušľachťovanie
  • Znížené riziko prasknutia pri elektroiskrovom obrábaní

  Uddeholm Sleipner

  • Abrazívna odolnosť 50%
  • Adhézna odolnosť 30%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 25%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 25%

  Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  Chemické zloženie
  Uhlík 0,90 Kremík 0,90 Mangán 0,50
  Chróm 7,80 Molybdén 2,50 Vanád 0,50
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.