Uddeholm Sleipner

VEĽMI DOBRÁ OCEĽ PRE VŠETKY TYPY POVRCHOVÉHO ZUŠĽACHŤOVANIA

Uddeholm Sleipner je vysokolegovaná nástrojová oceľ s veľmi širokým profilom vlastností. Ide tiež o veľmi dobrú nástrojovú oceľ pre všetky typy povrchového zušľachťovania. Táto kombinácia robí z ocele Uddeholm Sleipner extrémne odolnú konvenčnú nástrojovú oceľ pre strednodobé aplikácie obrábania za studena. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Sleipner predáva pod názvom Assab 88.

 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Dobrá odolnosť voči štiepaniu
 • Vysoká tvrdosť (> 63 HRC) po vysokoteplotnom popúšťaní
 • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom zušľachťovaní
 • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
 • Dobré vlastnosti pre povrchové zušľachťovanie
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu
 • Dobrá odolnosť voči štiepaniu
 • Vysoká tvrdosť (> 63 HRC) po vysokoteplotnom popúšťaní
 • Dobré vlastnosti pri prekalení
 • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom zušľachťovaní
 • Veľmi dobrá rozmerová stabilita pri používaní
 • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
 • Dobré vlastnosti pre povrchové zušľachťovanie
 • Znížené riziko prasknutia pri elektroiskrovom obrábaní
 • Udržateľná nástrojová oceľ: 94,5 % recyklovaného materiálu

Uddeholm Sleipner

 • Abrazívna odolnosť 50%
 • Adhézna odolnosť 30%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 25%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 25%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
 • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 0,90 Si 0,90 Mn 0,50
Cr 7,80 Mo 2,50 V 0,50
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.