Uddeholm Steelbook

Príručka k oceliam od spoločnosti Uddeholm obsahuje všetko, čo potrebujú inžinieri, výrobcovia nástrojov, používatelia nástrojov a nákupcovia na výber najvhodnejších výrobkov a služieb. Obsahuje množstvo užitočných nástrojov, ktoré vám uľahčia prácu.

Vyhľadajte vhodné materiály na základe požadovaných vlastností ocele. Prevezmite si brožúry, technické špecifikácie a ďalšie informácie, aby ste sa dozvedeli, čo príslušná oceľa dokáže.

Vyhýbajte sa skrytým nákladom pri obrábaní. Porovnajte oceľ, ktorú používate teraz, s triedami kvality od spoločnosti Uddeholm a pozrite sa, ako oceľ vyššej kvality od spoločnosti Uddeholm pomôže zvýšiť vašu celkovú ziskovosť.

Rýchlo a ľahko vypočítajte, koľko ocele budete potrebovať.

Pomocou integrovaného prevodníka jednotiek prevádzajte tvrdosť, silu, hmotnosť, dĺžku a mnohé ďalšie jednotky.

Apple logo and download text
Google play logo and text

Príručka obrábania Uddeholm

Príručka obrábania Uddeholm obsahuje informácie a odporúčania, ktoré sa týkajú spôsobu použitia ocele od spoločnosti Uddeholm s rôznymi druhmi nástrojov. Zvoľte si oceľ a typ nástroja, ktorý používate, a dostanete odporúčania týkajúce sa nastavení, ktoré by ste mali zvoliť pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Svoje výpočty môžete uložiť spolu s obrázkami a jednoducho ich použiť kedykoľvek neskôr, prípadne ich poslať priamo spoločnosti Uddeholm alebo svojmu kolegovi.

Vyberte si oceľ Uddeholm. Klikaním na úrovne kategórií vyberte obrábací nástroj. Teraz môžete zadávať rôzne vlastnosti vybraného nástroja (napr. priemer). Po zadaní vlastností sa vám zobrazia odporúčané hodnoty, ktoré by ste mali použiť (napr. otáčky vretena). Pre niektoré z odporúčaných hodnôt tiež môžete zadať vlastné hodnoty.

Kliknutím na ikonu mriežky v pravom hornom rohu môžete výpočet uložiť. Fotoaparátom v telefóne si tiež môžete zaznamenať zábery, zobraziť všeobecné odporúčania alebo odoslať výsledok spoločnosti Uddeholm alebo svojmu kolegovi.

Ak sa tlačidlo pre návrat späť vrátite na úvodnú obrazovku, môžete si prezerať uložené výpočty. Po kliknutí na uložený výpočet prejdete do režimu prezerania výpočtu, ktorý bude obsahovať vami uložené hodnoty. Teraz budete môcť zadať nové hodnoty a prepísať uložený výpočet alebo ho uložiť ako úplne nový výpočet.

Apple logo and download text
Google play logo and text

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte