VOP a Etický kódex

Všeobecné obchodné podmienky

voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. zaviedla Etický kódex, ktorý platí nielen pre voestalpine, ale aj pre obchodných partnerov. Etický kódex definuje princípy a požiadavky, ktoré voestalpine ukladá svojim dodávateľom materiálov a služieb, obchodným sprostredkovateľom, poradcom, konzultantom a iným obchodným partnerom. Tieto princípy a požiadavky sú založené na Etickom kódexe voestalpine Group a na princípoch vyplývajúcich z UN Global Compact.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené dokumenty.

Všeobecné obchodné podmienky
Stiahnuť
Etický kódex pre obchodných partnerov
Stiahnuť
Etický kódex
Stiahnuť

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte