Uddeholm Caldie

ROBUSTNÁ NÁSTROJOVÁ OCEĽ NA PRACOVNÉ POSTUPY VYKONÁVANÉ ZA STUDENA

Uddeholm Caldie je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na výrobu nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, ktoré vyžadujú kombináciu veľmi vysokej odolnosti voči štiepaniu a pevnosti v tlaku. Profil jej vlastností robí z ocele Uddeholm Caldie robustnú nástrojovú oceľ na pracovné postupy vykonávané za studena pri príprave veľmi odolných polovýrobkov a tvarovanie ocele AHSS (progresívna vysokopevnostná oceľ).

 • Oceľ Uddeholm Caldie je veľmi užitočná pre náročné aplikácie obrábania za studena, kde sa kladú vysoké nároky na odolnosť voči štiepaniu a pevnosť v tlaku
 • Oceľ Uddeholm Caldie sa dá jednoducho povrchovo zušľachtiť a dosiahnuť tak lepšiu odolnosť voči opotrebovaniu
 • Veľmi dobrá rozmerová stabilita
 • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu zníženej pravdepodobnosti predčasných zlyhaní
 • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu jednoduchších postupov údržby
 • Dobré možnosti zvárania a dostupnosť zváracích elektród s rovnakým chemickým zložením ako má oceľ Uddeholm Caldie
 • Dobrá zakaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom
 • Vysoká húževnatosť a ťažnosť
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu (profil adhezívneho/zmiešaného opotrebovania)
 • Veľmi vhodná pre všetky typy povrchového zušľachťovania
 • Veľmi dobrá leštiteľnosť, dá sa dosiahnuť špičková povrchová úprava
 • Dobré vlastnosti pri prekalení
 • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom zušľachťovaní a používaní
 • Dobré možnosti zvárania
 • Dobrá zakaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom
 • Udržateľná nástrojová oceľ: 86,87 % recyklovaného obsahu

Uddeholm Caldie

 • Abrazívna odolnosť 40%
 • Adhézna odolnosť 70%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 70%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 60%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
 • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 0,70 Si 0,20 Mn 0,50
Cr 5,00 Mo 2,30 V 0,50
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.