Angličtina

Kódex správania pre obchodných partnerov skupiny voestalpine

Prevziať (pdf)

Zásady

voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. zaviedla Etický kódex, ktorý platí nielen pre voestalpine, ale aj pre obchodných partnerov. Etický kódex definuje princípy a požiadavky, ktoré voestalpine ukladá svojim dodávateľom materiálov a služieb, obchodným sprostredkovateľom, poradcom, konzultantom a iným obchodným partnerom. Tieto princípy a požiadavky sú založené na Etickom kódexe voestalpine Group a na princípoch vyplývajúcich z UN Global Compact.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené dokumenty.

Etický kódex

Prevziať (pdf)

Všeobecné obchodné podmienky

Prevziať (pdf)

Informácie o ochrane osobných údajov

Prevziať (pdf)
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it