Uddeholm Rigor

VŠESTRANNÁ OCEĽ PRE STREDNODOBÉ APLIKÁCIE OBRÁBANIA ZA STUDENA

Uddeholm Rigor je stredne legovaná oceľ s dobrou odolnosťou voči abrazívnemu aj adhezívnemu opotrebovaniu, ako aj s dobrou odolnosťou voči praskaniu. Táto kombinácia vlastností robí z ocele Uddeholm Rigor všestrannú oceľ pre strednodobé aplikácie obrábania za studena. V krajinách východnej/juhovýchodnej Ázie, kde dodávky zabezpečuje organizácia Assab, sa oceľ Uddeholm Rigor predáva pod názvom XW-10.

 • Krátka doba prípravy nástrojov
 • Bezpečná a konzistentná výroba
 • Dobrá ekonomika výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie

Výhody

 • Uddeholm Rigor je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, kde cena výroby nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
 • Uddeholm Rigor je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na pracovné postupy vykonávané za studena s veľmi dobrou rovnováhou medzi výkonnostnými vlastnosťami a vlastnosťami požadovanými pri výrobe nástrojov
 • Uddeholm Rigor má dobrú zakaliteľnosť a dá sa teda používať na výrobu väčších nástrojov určených na krátkodobé až strednodobé používanie
 • Stredná odolnosť voči opotrebovaniu (profil zmiešaného opotrebovania)
 • Vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku
 • Dobrá zakaliteľnosť
 • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
 • Dobrá odolnosť voči štiepaniu a praskaniu
 • Udržateľná nástrojová oceľ: 96,49 % recyklovaného materiálu

Uddeholm Rigor

 • Abrazívna odolnosť 30%
 • Adhézna odolnosť 30%
 • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 30%
 • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
 • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
Configure & Buy
Chemické zloženie
C 1,00 Si 0,30 Mn 0,60
Cr 5,30 Mo 1,10 V 0,20
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.