Nástrojová oceľ pre prácu za studena

Keďže požiadavky na nástroje rastú, výber správnej nástrojovej ocele na konkrétny účel sa stáva čoraz dôležitejší. Čo patrí medzi tieto požiadavky? Nástroj musí byť dostatočne odolný voči opotrebovaniu. Nástroj musí fungovať spoľahlivo a nesmie zlyhať kvôli predčasnému vyštiepeniu hrany, trhline alebo plastickej deformácii. Optimálnu hospodárnosť výroby nástrojov – najnižšie možné náklady na nástroj (vrátane údržby) prepočítané na vyrobený diel – je možné dosiahnuť len pri použití nástrojovej ocele vhodnej na konkrétny účel.

Uddeholm Arne

35%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

45%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

40%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

50%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

62%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Caldie

40%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

70%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

70%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

60%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

62%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Calmax

33%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

65%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

75%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

55%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

62%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Chipper

35%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

40%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

45%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

50%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

62%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Fermo

20%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

20%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

50%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

50%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Rigor

35%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

35%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

40%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

45%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

65%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Sleipner

55%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

65%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

30%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

45%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

64%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Sverker 21

55%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

25%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

20%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

40%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

75%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Sverker 3

75%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

15%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

15%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

20%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

63%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

100%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

75%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

25%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

20%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

65%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

65%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

35%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

65%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

60%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

40%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

30%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

67%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

70%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

100%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

100%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

35%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

65%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

60%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

30%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

20%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

70%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

100%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

65%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

25%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

65%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Uddeholm Vancron 40 SuperClean

65%

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu

100%

Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu

50%

Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán

33%

Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám

65%

Maximálna tvrdosť (HRC)

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it