Nástrojová oceľ pre prácu za tepla

  Výroba dielov odlievaním a tvárnením za tepla je jednou z najnáročnejších oblastí výroby s neustále rastúcimi požiadavkami na formy a zápustky. Vo väčšine oblastí použitia nastávajú rovnaké problémy, ako napríklad:
  • Opotrebovanie za tepla
  • Tepelná únava
  • Napäťové trhliny
  • Plastická deformácia
  Výrobcovia dielov sú pod neustálym tlakom na znižovanie nákladov na každý vyrobený diel. V spoločnosti Uddeholm dokážeme optimalizovať výkonnosť vašich nástrojov správnou voľbou takej nástrojovej ocele, ktorá najlepšie vyrieši vaše problémy.

  Uddeholm Alvar 14

  25%

  Hot wear resistance

  25%

  Plastic deformation resistance

  35%

  Heat checking resistance

  45%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Dievar

  45%

  Hot wear resistance

  80%

  Plastic deformation resistance

  75%

  Heat checking resistance

  85%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Formvar

  45%

  Hot wear resistance

  45%

  Plastic deformation resistance

  70%

  Heat checking resistance

  45%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Orvar 2 Microdized

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  40%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Orvar Superior

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  55%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Orvar Supreme

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  50%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm QRO 90 HT

  55%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  80%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm QRO 90 Supreme

  55%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  80%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Vidar 1

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  40%

  Heat checking resistance

  40%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Vidar Superior

  40%

  Hot wear resistance

  50%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  85%

  Premature cracking resistance

  Uddeholm Impax Supreme

  50%

  Machinability

  30%

  Wear resistance

  60%

  Weldability

  90%

  Toughness

  Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

  Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Share it