Nástrojová oceľ pre prácu za tepla

Výroba dielov odlievaním a tvárnením za tepla je jednou z najnáročnejších oblastí výroby s neustále rastúcimi požiadavkami na formy a zápustky. Vo väčšine oblastí použitia nastávajú rovnaké problémy, ako napríklad:
  • Opotrebovanie za tepla
  • Tepelná únava
  • Napäťové trhliny
  • Plastická deformácia
Výrobcovia dielov sú pod neustálym tlakom na znižovanie nákladov na každý vyrobený diel. V spoločnosti Uddeholm dokážeme optimalizovať výkonnosť vašich nástrojov správnou voľbou takej nástrojovej ocele, ktorá najlepšie vyrieši vaše problémy.

Uddeholm Alvar 14

25%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

25%

Odolnosť voči plastickej deformáci

35%

Odolnosť voči tepelnej únave

45%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Dievar

45%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

80%

Odolnosť voči plastickej deformáci

75%

Odolnosť voči tepelnej únave

85%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Formvar

45%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

45%

Odolnosť voči plastickej deformáci

70%

Odolnosť voči tepelnej únave

45%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Impax Supreme

50%

Opracovateľnosť

30%

Odolnosť voči opotrebovaniu

60%

90%

Húževnatosť

Uddeholm Orvar 2 Microdized

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

40%

Odolnosť voči tepelnej únave

35%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Orvar Superior

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

65%

Odolnosť voči tepelnej únave

55%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Orvar Supreme

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

60%

Odolnosť voči tepelnej únave

50%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm QRO 90 HT

55%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

60%

Odolnosť voči plastickej deformáci

80%

Odolnosť voči tepelnej únave

35%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm QRO 90 Supreme

55%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

60%

Odolnosť voči plastickej deformáci

80%

Odolnosť voči tepelnej únave

35%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

Uddeholm Vidar 1

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

40%

Odolnosť voči tepelnej únave

40%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Vidar Superior

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

50%

Odolnosť voči plastickej deformáci

60%

Odolnosť voči tepelnej únave

85%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it