Uddeholm Caldie

  ODOLNÁ OPOTREBOVANIU HORU A ERÓZII

  Uddeholm Caldie je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná pre veľmi špecializované oblasti v rámci využívania horúcich postupov. Vďaka vysokým rozsahom tvrdosti dokáže v niektorých oblastiach použitia odolávať opotrebovaniu a erózii. Vďaka vlastnému profilu je Uddeholm Caldie relatívne robustná nástrojová oceľ s vysokou tvrdosťou, ktorá je určená pre špeciálne využitie pri kovaní a razení za studena.

  • Uddeholm Caldie možno jednoducho zušľachtiť, čím sa zlepší jej odolnosť voči opotrebovaniu.
  • Výborná dimenzionálna stabilita.
  • Vďaka menšej pravdepodobnosti predčasného opotrebovania sa znižuje potreba údržby, prestojové náklady, pričom súčasne dochádza k zvýšeniu produktivity.
  • Vďaka zjednodušeným postupom údržby sa znižuje jej potreba a prestojové náklady, pričom súčasne dochádza k zvýšeniu produktivity.
  • Dobrá zvárateľnosť a dostupnosť zváracích elektród s rovnakým chemickým zložením ako Uddeholm Caldie
  • Relatívne vysoká pevnosť a tvárnosť pre tvrdosť vysokej triedy.
  • Dobré vlastnosti opotrebovania za tepla a odolnosti proti erózii.
  • Mimoriadne vhodná pre všetky typy povrchového zušľachťovania.
  • Výnimočná leštivosť. Možno dosiahnuť vysokú povrchovú úpravu.
  • Výborné vlastnosti pri prekalení.
  • Výborná dimenzionálna stabilita pri tepelnom zušľachťovaní a v praktickom používaní.
  • Dobrá zvárateľnosť.

  Uddeholm Caldie

  • Abrazívna odolnosť 62%
  • Adhézna odolnosť 60%
  • Plasticita/odolnosť proti vyštiepeniu hrán 75%
  • Húževnatosť/odolnosť proti napäťovým trhlinám 50%

  Referenčná trieda (D2) pri používaní v rámci obrusovania

  • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
  • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
  • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
  • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
  • Maximálna tvrdosť (HRC) 62%
  Configure & Buy
  Chemické zloženie
  Uhlík 0,70 Kremík 0,20 Mangán 0,50
  Chróm 5,00 Molybdén 2,30 Vanád 0,50
  Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
  Nasleduj nás
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.