Lisovanie plechov za tepla

Lisovanie plechov za tepla  sa v oblasti automobilového priemyslu veľmi rýchlo stalo doplnkom k lisovaniu za studena. Niet sa čomu diviť. Použitím zahriateho polotovaru, ktorý sa rýchlo vytvaruje a zakalí priamo vo forme, je možné vyrábať väčšie, silnejšie a zložitejšie diely než kedykoľvek predtým. Znamená to zníženie hmotnosti jednotlivých dielov až o 30 – 35 %. Prirodzene to kladie zvýšené nároky na nástrojovú oceľ použitú vo formách. Spoľahlivé fungovanie pri teplotách, ktoré dosahuje spracovávaný materiál, vyžaduje mimoriadnu tepelnú vodivosť a medzu sklzu za tepla, ako aj vysokú húževnatosť a ťažnosť nástrojovej ocele. Lisovanie plechov za tepla prináša špecifické faktory, ovplyvňujúce životnosť. Tieto môžeme eliminovať voľbou správnej nástrojovej ocele. Pomocou ocele od spoločnosti Uddeholm je možné predísť mnohým problémom a priamo dosiahnuť dlhšie a predvídateľnejšie výrobné dávky.

Uddeholm Dievar

45%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

80%

Odolnosť voči plastickej deformáci

75%

Odolnosť voči tepelnej únave

85%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Orvar Supreme

40%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

40%

Odolnosť voči plastickej deformáci

60%

Odolnosť voči tepelnej únave

50%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm QRO 90 Supreme

55%

Odolnosť voči opotrebovaniu za tepla

60%

Odolnosť voči plastickej deformáci

80%

Odolnosť voči tepelnej únave

35%

Odolnosť voči napäťovým trhlinám

Uddeholm Unimax

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás


Share it