Uddeholm Unimax

  UTMÄRKT NÖTNINGSMOTSTÅND ÄVEN VID LÄNGRE TIDER I FÖRHÖJDA TEMPERATURER

  Uddeholm Unimax är ett universalstål med egenskaper som lämpar sig för många olika applikationsområden. Inom varmarbete är applikationer som kräver hög hårdhet och seghet lämpliga användningsområden. Uddeholm Unimax är det ultimata stålvalet för precisionssmide och presshärdning.

  • Längre verktygslivslängd och en jämnare produktion med färre stopp för underhåll tack vare hög duktilitet
  • Den höga hårdheten och segheten tillsammans med god dimensionsstabilitet gör Uddeholm Unimax särskilt lämpligt som substratstål för ytbeläggning vid behov
  • Den mycket goda härdbarheten och stålets unika egenskapsprofil gör den särskilt lämplig för större gjutformar. Uddeholm Unimax levereras därför i större dimensioner
  • Utmärkt seghet och duktilitet i alla riktningar
  • God nötningsbeständighet
  • God dimensionsstabilitet vid värmebehandling och under drift
  • Utmärkta genomhärdningsegenskaper
  • God anlöpningsbeständighet
  • God varmhållfasthet
  • God beständighet mot termisk utmattning
  • Utmärkt polerbarhet