Kompo­nenter och kon­struk­tions­detaljer

I många fall är konventionell teknik och rostfritt stål en otillräcklig lösning med tanke på de utmaningar som företag ställs inför med avseende på effektivitet och produktivitet. En stor andel onödiga kostnader kan undvikas genom att välja ett bättre stål.

Uddeholms produktutbud kan ge stora fördelar även i andra applikationer och komponenter än de traditionella verktygsstålssegmenten. Här kan verktygsstålets förstklassiga egenskaper utnyttjas och bidra till förbättrad prestanda och bättre totalekonomi genom färre driftstopp, lägre underhållskostnader och optimerad design.

Användningsområden finns i alla branscher, där det ställs höga krav på egenskaper som slitstyrka, hållfasthet, korrosionsbeständighet och värmebeständighet. Exempel på sådana komponenter är axlar, olika typer av valsar och knivar, skruvar, munstycken, hjul och pumpar.

 

Kontakta oss för mer informationShare it
Avbryt

Byt företag

Du är inloggad som:

Du behöver logga ut och logga in med andra uppgifter för att byta företag.

Avbryt Logga in med ett annat företag

Din förfrågan bearbetas, vänligen vänta.