PRODUKTER


  Då industrierna blir mer avancerade och produktionsmiljöerna tuffare så ställs högre krav på både verktyg och komponenter vilket gör materialvalet till ett väldigt viktigt val.
  Att välja rätt stål har stor betydelse för både prestation och verktygskostnader. Felaktigt materialval kan medföra extra bearbetning, verktygshaveri, underhåll eller plötsliga avbrott i produktionen, vilket i sin tur kan minska lönsamheten. Vi på Uddeholm hjälper vi dig att optimera dina verktyg och komponenter genom att rekommendera rätt verktygsstål och efterbehandling anpassat efter dina specifika användningsområden.

  På Uddeholm tillverkar vi stål för verktyg och komponenter inom kallarbete, varmarbete, plastformning och Component business. Varje område har unika utmaningar med varierade skademekanismer som ska motarbetas för att förlänga ditt verktygs eller komponents livslängd.

  Kallarbetsstål

  Varmarbetsstål

  Plastformstål

  Komponenter

  I vår produktkatalog hittar du över 40 stålsorter med varierade egenskaper och utföranden för att kunna möta marknadens behov. Utöver våra konventionellt tillverkade stål har vi även stålpulver som används till att 3D-printa verktyg/komponenter vilket kan ge stora fördelar när det kommer till att minska cykeltider och få jämnare kylning. Hos oss kan du köpa stålpulvret men vi hjälper dig också att printa önskad detalj.

  Vi erbjuder också gjutna produkter i de flesta stål- och järnlegeringar såsom gråjärn, vitjärn, segjärn, konstruktionsstål, verktygsstål, manganstål, rostfria stål och värmebeständiga material i de flesta formningsmetoder som finns på marknaden. Vi har stor kunskap inom området och kan bistå med konstruktionsråd, val av tillverkningsmetod samt bearbetning och värmebehandling.

  3D-printing

  Gjutna produkter

  Övriga produkter

  voestalpine Engineered Products

  Vår ambition är att vara den perfekta samarbetspartnern!
  Vi finns till hands med teknisk kunskap och rådgivning samtidigt som vi kan erbjuda Uddeholms kompletta program av produkter och tjänster,
  alltid med löftet att stärka konkurrenskraften och skapa mervärde för dig som kund.

  Kontakta oss

  Använd en webbläsare som inte är föråldrad.

  Du använder en webbläsare som är föråldrad.

  Fel kan uppstå vid användning av hemsidan.