Uddeholm Rigor

VŠESTRANNÁ OCEĽ PRE NÁSTROJE NA STREDNÉ SÉRIE

Uddeholm Rigor je stredne legovaná oceľ s dobrou odolnosťou voči abrazívnemu aj adhezívnemu opotrebovaniu, ako aj s dobrou odolnosťou voči thlinám. Táto kombinácia vlastností robí z Uddeholm Rigor všestrannú oceľ pre strednodobé aplikácie strihania za studena.
 • Krátka doba výroby nástrojov
 • Bezpečná a konzistentná výroba
 • Dobrá ekonomika výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie
Výhody
 • Uddeholm Rigor je nástrojová oceľ, ktorá ponúka dobrú ekonomiku výroby nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, kde cena výroby nástroja tvorí podstatnú časť celkových nákladov na výrobu požadovaného počtu dielov
 • Uddeholm Rigor je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná pre prácu za studena s veľmi dobrou rovnováhou medzi výkonnostnými vlastnosťami a vlastnosťami požadovanými pri výrobe nástrojov
 • Uddeholm Rigor má dobrú prekaliteľnosť a dá sa teda používať na výrobu väčších nástrojov určených na krátkodobé až strednodobé série
 • Stredná odolnosť voči opotrebovaniu (profil zmiešaného opotrebovania)
 • Vysoká tvrdosť a pevnosť v tlaku
 • Dobrá prekaliteľnosť
 • Dobrá opracovateľnosť a možnosti brúsenia
 • Dobrá odolnosť voči vyštiepaniu hrán a trhlinám

Uddeholm Rigor

 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • 30%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 1.00 Kremík 0.30 Mangán 0.60
Chróm 5.30 Molybdén 1.10 Vanád 0.20
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it