Uddeholm Impax Supreme

MYCKET GODA POLERINGS- OCH FOTOETSNINGSEGENSKAPER

Uddeholm Impax Supreme är ett seghärdat formstål med mycket goda polerings- och fotoetsningsegenskaper. Stålet har ett brett användningsområde, t ex inom formsprutning, för formsprutningsverktyg och strängsprutningsmatriser. Leveranshårdhet 290-330 HB.
 • Används i leveranstillståndet
 • Inga kostnader för härdning
 • Tidsbesparing: ingen väntan på värmebehandling
 • Lägre verktygskostnad (ingen formförändring)
 • Ändringar är lätta att göra
 • Kan nitreras för att öka slitstyrkan i ytskiktet eller flamhärdas lokalt för att minska risken för ytskador
 • Utomordentliga polerings- och fotoetsningsegenskaper
 • God bearbetbarhet
 • Hög renhet och god homogenitet
 • Jämn hårdhet i alla dimensioner

Uddeholm Impax Supreme

 • Korrosionsbeständighet 20%
 • Nötningsbeständighet 30%
 • Polerbarhet 60%
 • Seghet 90%
produktprogram & beställning
 • Runt

  Runt

 • Platt

  Platt

 • Plåt

  Plåt

 • Övrigt

  Övrigt

Riktanalys
Kol 0.37 Kisel 0.3 Mangan 1.4
Krom 2 Molybden 0.2 Nickel 1
Kontakta oss för mer informationShare it
Avbryt

Byt företag

Du är inloggad som:

Du behöver logga ut och logga in med andra uppgifter för att byta företag.

Avbryt Logga in med ett annat företag

Din förfrågan bearbetas, vänligen vänta.