Uddeholm Svenska AB

Uddeholm Impax Supreme

MYCKET GODA POLERINGS- OCH FOTOETSNINGSEGENSKAPER

Uddeholm Impax Supreme är ett seghärdat formstål med mycket goda polerings- och fotoetsningsegenskaper. Stålet har ett brett användningsområde, t ex inom formsprutning, för formsprutningsverktyg och strängsprutningsmatriser. Leveranshårdhet 290-330 HB. <ul> <li>Används i leveranstillståndet</li> <li>Inga kostnader för härdning</li> <li>Tidsbesparing: ingen väntan på värmebehandling</li> <li>Lägre verktygskostnad (ingen formförändring)</li> <li>Ändringar är lätta att göra</li> <li>Kan nitreras för att öka slitstyrkan i ytskiktet eller flamhärdas lokalt för att minska risken för ytskador</li> </ul>
  • Utomordentliga polerings- och fotoetsningsegenskaper
  • God bearbetbarhet
  • Hög renhet och god homogenitet
  • Jämn hårdhet i alla dimensioner

Uddeholm Impax Supreme

  • Korrosionsbeständighet 20%
  • Nötningsbeständighet 30%
  • Polerbarhet 50%
  • Seghet 90%
Riktanalys
Kol .37 Kisel .3 Mangan 1.4
Krom 2 Molybden .2 Nickel 1
Kontakta oss för mer information


Share it