Uddeholm Caldie

NAJHÚŽEVNATEJŠIA NÁSTROJOVÁ OCEĽ PRI TVRDOSTI 60 HRC

Uddeholm Caldie je stredne legovaná nástrojová oceľ vhodná na výrobu nástrojov pre krátkodobé až strednodobé aplikácie, ktoré vyžadujú kombináciu veľmi vysokej odolnosti strižnej hrany a pevnosti v tlaku. Profil vlastností robí z ocele Uddeholm Caldie robustnú nástrojovú oceľ pre prácu za studena, vhodnú napríklad na strihanie AHSS ( vysokopevnostná oceľ) plechov.
 • Oceľ Uddeholm Caldie je vhodná pre náročné aplikácie lisovania za studena, kde sa kladú vysoké nároky na odolnosť strižnej hrany a pevnosť v tlaku
 • Oceľ Uddeholm Caldie je výborný substrát pre povrchové úpravy a dosahuje tak lepšiu odolnosť voči opotrebovaniu
 • Veľmi dobrá rozmerová stabilita
 • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu zníženej pravdepodobnosti predčasných zlyhaní
 • Znížené náklady na údržbu a prestoje v kombinácii so zvýšenou produktivitou z dôvodu jednoduchších postupov údržby
 • Dobré možnosti opravného navárania a dostupnosť naváracích elektród a drôtov s rovnakým chemickým zložením ako má oceľ Uddeholm Caldie
 • Dobrá povrchová kaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom
 • Vysoká húževnatosť a ťažnosť
 • Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu (profil adhezívneho/zmiešaného opotrebovania)
 • Veľmi vhodná pre všetky typy povrchových úprav
 • Veľmi dobrá leštiteľnosť, dá sa dosiahnuť špičková kvalita povrchu
 • Dobrá prekaliteľnosť
 • Dobrá rozmerová stabilita pri tepelnom spracovaní
 • Dobré možnosti opravného navárania
 • Dobrá povrchová kaliteľnosť plameňom, indukciou a laserom

Uddeholm Caldie

 • 35%
 • 60%
 • 75%
 • 50%

Referenčná akosť pre prácu za studena (1.2379)

 • Odolnosť voči abrazívnemu opotrebovaniu 55%
 • Odolnosť voči adhezívnemu opotrebovaniu 25%
 • Ťažnosť/odolnosť voči vyštiepeniu strižných hrán 20%
 • Húževnatosť/odolnosť voči napäťovým trhlinám 10%
Chemické zloženie
Uhlík 0.70 Kremík 0.20 Mangán 0.50
Chróm 5.00 Molybdén 2.30 Vanád 0.50
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás
Share it