White papers

En White papers er en rapport eller veiledning som informerer leserne kortfattet om et komplekst problem og presenterer det utstedende organets filosofi om saken. Det er ment å hjelpe lesere å forstå et problem, løse et problem eller ta en avgjørelse.Kontakt oss for å få mer informasjon