Uddeholm Unimax

SVÆRT GOD SLITESTYRKE

uddeholm-component-business_knives-in-unimax-for-billet-cutting.jpg

Uddeholm Unimax

  • Abrasiv slitestyrke 25%
  • Adhesiv slitestyrke 55%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 95%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 70%

Vanlig kaldarbeidsstål (D2)

  • Abrasiv slitestyrke 55%
  • Adhesiv slitestyrke 25%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 20%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 10%
  • Hardhet (HRC) maks. 62%

Produktprogram og bestilling

Kjemisk sammensetning

C Si Mn Cr Mo V
0,50 0,20 0,50 5,00 2,30 0,50

Kontakt oss for å få mer informasjon