Uddeholm Caldie

ET ROBUST KALDARBEIDSSTÅL

Uddeholm Cold Work Applications - Powder Compacting

Uddeholm Caldie

  • Abrasiv slitestyrke 40%
  • Adhesiv slitestyrke 70%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 70%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 60%

Vanlig kaldarbeidsstål (D2)

  • Abrasiv slitestyrke 55%
  • Adhesiv slitestyrke 25%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 20%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 10%
  • Hardhet (HRC) maks. 62%

Produktprogram og bestilling

Kjemisk sammensetning

C Si Mn Cr Mo V
0,70 0,20 0,50 5,00 2,30 0,50

Kontakt oss for å få mer informasjon