Uddeholm Vancron SuperClean

STYRKE I BEVEGELSE

uddeholm-VancronSuperClean.jpg

Uddeholm Vancron SuperClean

  • Abrasiv slitestyrke 70%
  • Adhesiv slitestyrke 100%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 50%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 30%

Vanlig kaldarbeidsstål (D2)

  • Abrasiv slitestyrke 55%
  • Adhesiv slitestyrke 25%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 20%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 10%

Produktprogram og bestilling

Kjemisk sammensetning

C Cr Mo
1,30 4,50 1,80

Kontakt oss for å få mer informasjon