Pulverkomprimering

Verktøyets levetid er avgjørende i pulverkomprimeringsprosesser. Med Uddeholms stål for pulverkomprimering kan du øke verktøyets levetid betydelig sammenlignet med verktøy laget av tradisjonelt verktøystål eller høyhastighetsstål.

Riving, adhesiv slitasje og friksjon er alvorlige problemer i mange kaldformingsoperasjoner. Etter mange års analyse av verktøyproblemer kan Uddeholm nå tilby den beste løsningen på disse problemene. Nye produksjonsprosesser gjør dette mulig.

Uddeholms stål for pulverkomprimering er fantastiske problemløsere. Ved å bruke ulike kombinasjoner kan du oppnå overlegne resultater i prosessen. Uddeholm tilbyr et komplett utvalg av stål med egenskaper som styrker pulverkomprimeringsvirksomheten din. Dette vil i sin tur gi bedre økonomi, kortere gjennomløpstider og gjøre det enklere for deg å holde løftene dine.

Uddeholm Caldie

40%

Abrasiv slitestyrke

70%

Adhesiv slitestyrke

70%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sleipner

55%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Unimax

30%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

30%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

65%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

25%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vancron SuperClean

65%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

33%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it