Uddeholm Steelbook

Uddeholms stålbok inneholder alt ingeniører, verktøyprodusenter, verktøybrukere og innkjøpere trenger for å velge de best egnede produktene og tjenestene. Boken inneholder en rekke nyttige verktøy som gjør jobben din enklere.

Finn egnede materialer basert på stålegenskapene du trenger. Hent brosjyrer, dataark og mer informasjon for å se hva du kan gjøre med stålet.

Unngå de skjulte verktøykostnadene. Sammenlign stålet du bruker i dag med Uddeholms kvaliteter, og se hvordan den høyere stålkvaliteten fra Uddeholm kan gi deg økt lønnsomhet totalt sett.

Beregn hvor mye stål du trenger, raskt og enkelt.

Konverter hardhet, styrke, vekt, lengde og mye mer med den innebygde enhetsomregneren.

Apple logo and download text
Google play logo and text

Uddeholm Machining Guideline

Uddeholms bearbeidingsveileder inneholder informasjon og anbefalinger om hvordan du kan bruke Uddeholm-stål med forskjellige typer verktøy. Velg et stål og en type verktøy, så får du anbefalinger om hvilke innstillinger du skal bruke for at resultatet skal bli best mulig. Du kan lagre beregningene dine sammen med bilder, slik at du enkelt kan gjenbruke dem eller sende dem direkte til Uddeholm eller kollegaen din.

Velge et Uddeholm-stål. Velg deretter et bearbeidingsverktøy ved å klikke deg gjennom kategorinivåene. Legg så inn forskjellige egenskaper (f.eks. diameter) for verktøyet du har valgt. Når du har lagt inn egenskapene, får du anbefalinger om verdier som du kan bruke (f.eks. spindelhastighet). Du kan også legge inn egendefinerte verdier for noen av de anbefalte verdiene.

Du kan lagre beregningen ved å klikke på rutenettikonet øverst i høyre hjørne. Du kan også ta bilder med mobilkameraet ditt, vise generelle anbefalinger eller sende resultatet til Uddeholm eller en kollega.

Hvis du går tilbake til startsiden med tilbakeknappen, kan du vise beregningene du har lagret. Når du klikker på en lagret beregning, åpnes beregningsvinduet forhåndsutfylt med de lagrede verdiene dine. Du kan nå legge inn nye verdier og skrive over beregningen du nettopp lagret, eller du kan lagre den som en helt ny beregning.

Apple logo and download text
Google play logo and text

Kontakt oss for å få mer informasjon