Uddeholm Stavax ESR

SVÆRT GOD POLERBARHET

Uddeholm Stavax ESR er et gjennomherdet korrosjonsbestandig formstål, med svært god polerbarhet.

Lave vedlikeholdskostnader på former takket være korrosjonsbestandighet:
 • Overflatene beholder sin opprinnelige finish
 • Mindre beskyttelse nødvendig ved lagring og bruk under fuktige forhold
Lavere produksjonskostnader:
 • Fordi kjølevannskanalene er mindre utsatt for korrosjon
 • Varmeoverføringsegenskapene, og dermed kjøleeffekten, holder seg uforandret gjennom formens levetid, noe som gir stabile syklustider
 • Lang levetid for formen
 • God korrosjonsbestandighet
 • God polerbarhet
 • God slitestyrke
 • God bearbeidbarhet
 • God stabilitet og herding

Uddeholm Stavax ESR

 • Korrosjonsbestandighet 80%
 • Slitestyrke 70%
 • Polerbarhet 90%
 • Seighet 50%
Kjemisk sammensetning
Karbon .38 Silikon .9 Mangan .5
Krom 13.6 Vanadium .3
Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it