Verktøystål for kaldarbeid

Valg av riktig verktøystål til hvert enkelt bruksområde blir stadig mer viktig etter hvert som kravene til verktøyet øker. Hvilke krav er det som stilles?

Verktøyet må ha tilstrekkelig slitestyrke. Verktøyet må være pålitelig og ikke svikte på grunn av for tidlig utflising, sprekkdannelse eller plastisk deformasjon.
En optimal verktøyøkonomi – dvs. lavest mulig verktøykostnader (inkludert vedlikehold) per produsert del – kan bare oppnås ved bruk av riktig verktøystål for det aktuelle bruksområdet.

Uddeholm Arne

35%

Abrasiv slitestyrke

45%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Caldie

40%

Abrasiv slitestyrke

70%

Adhesiv slitestyrke

70%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Calmax

33%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

75%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

55%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Carmo

20%

Abrasiv slitestyrke

30%

Adhesiv slitestyrke

85%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

80%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Chipper

35%

Abrasiv slitestyrke

40%

Adhesiv slitestyrke

45%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Fermo

20%

Abrasiv slitestyrke

20%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Rigor

35%

Abrasiv slitestyrke

35%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sleipner

55%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sverker 21

55%

Abrasiv slitestyrke

25%

Adhesiv slitestyrke

20%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

40%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sverker 3

75%

Abrasiv slitestyrke

15%

Adhesiv slitestyrke

15%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Unimax

30%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

30%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

65%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

25%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vancron SuperClean

65%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

33%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it