Verktøystål for kaldarbeid

Valg av riktig verktøystål til hvert enkelt bruksområde blir stadig mer viktig etter hvert som kravene til verktøyet øker. Hvilke krav er det som stilles?

Verktøyet må ha tilstrekkelig slitestyrke. Verktøyet må være pålitelig og ikke svikte på grunn av for tidlig utflising, sprekkdannelse eller plastisk deformasjon.
En optimal verktøyøkonomi – dvs. lavest mulig verktøykostnader (inkludert vedlikehold) per produsert del – kan bare oppnås ved bruk av riktig verktøystål for det aktuelle bruksområdet.

Uddeholm Arne

35%

Abrasiv slitestyrke

45%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

62%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Caldie

40%

Abrasiv slitestyrke

70%

Adhesiv slitestyrke

70%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

62%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Calmax

33%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

75%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

55%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

62%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Carmo

20%

Abrasiv slitestyrke

30%

Adhesiv slitestyrke

85%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

80%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

50%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Chipper

35%

Abrasiv slitestyrke

40%

Adhesiv slitestyrke

45%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

62%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Fermo

20%

Abrasiv slitestyrke

20%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

50%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Rigor

35%

Abrasiv slitestyrke

35%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

65%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Sleipner

55%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

64%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Sverker 21

55%

Abrasiv slitestyrke

25%

Adhesiv slitestyrke

20%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

40%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

75%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Sverker 3

75%

Abrasiv slitestyrke

15%

Adhesiv slitestyrke

15%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

63%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Unimax

30%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

58%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

100%

Abrasiv slitestyrke

75%

Adhesiv slitestyrke

25%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

65%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

65%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

30%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

67%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

65%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

70%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

65%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

25%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

65%

Hardhet (HRC) maks.

Uddeholm Vancron 40 SuperClean

65%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

33%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

65%

Hardhet (HRC) maks.

Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it