Uddeholm Impax Supreme

SVÆRT GODE POLERINGS- OG FOTOETSINGSEGENSKAPER

uddeholm_plastics_extrusion.jpg

Uddeholm Impax Supreme

  • Korrosjonsbestandighet 20%
  • Slitestyrke 30%
  • Seighet 90%
  • Polerbarhet 60%

Produktprogram og bestilling

Kjemisk sammensetning

C Si Mn Cr Mo Ni
0,37 0,30 1,40 2,00 0,20 1,00

Kontakt oss for å få mer informasjon