Kaldarbeidsapplikasjoner

For kaldarbeid er det et krav at det benyttede verktøystålet er kraftig og solid. Vanlige feilmekanismer er riving, utflising og sprekkdannelse ved bruk. Som på alle andre områder der verktøystål benyttes, er det kun mulig å oppnå optimal verktøyøkonomi – dvs. lavest kostnad per produsert del – om man velger riktig verktøystål for jobben.

Ytelsen til et verktøystål måles ofte i kvaliteten på delene som produseres ved hjelp av det. Selv om det er sant at verktøystål av høyere kvalitet gir bedre resultater, er det også lurt å vurdere andre aspekter ved verktøyproduksjonen, som bearbeidbarhet og overflatebehandling.

Uddeholm tilbyr et utvalg av kaldarbeidsstål som er konstruert for å motvirke feilmekanismer som kan oppstå ved belastende kaldarbeid som kaldforming, stansing og preging. Jo renere stålet er, desto bedre blir resultatet. Uddeholms stålkvaliteter av typen ESR (Electro Slag Remelted) og PM (Powder Metallurgy) er blant de reneste på markedet og gir deg uovertrufne resultater når det gjelder verktøyytelse, levetid for verktøyet og forutsigbarhet.

Brosjyre Uddeholm tool steel for cold work applications

Uddeholm Arne

35%

Abrasiv slitestyrke

45%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Caldie

40%

Abrasiv slitestyrke

70%

Adhesiv slitestyrke

70%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Calmax

33%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

75%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

55%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Carmo

20%

Abrasiv slitestyrke

30%

Adhesiv slitestyrke

85%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

80%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Chipper

35%

Abrasiv slitestyrke

40%

Adhesiv slitestyrke

45%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Fermo

20%

Abrasiv slitestyrke

20%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

50%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Rigor

35%

Abrasiv slitestyrke

35%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sleipner

55%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

45%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sverker 21

55%

Abrasiv slitestyrke

25%

Adhesiv slitestyrke

20%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

40%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Sverker 3

75%

Abrasiv slitestyrke

15%

Adhesiv slitestyrke

15%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Unimax

30%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

60%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

65%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

80%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

40%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

30%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean

70%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

100%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

35%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 60 SuperClean

85%

Abrasiv slitestyrke

60%

Adhesiv slitestyrke

30%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

20%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vanadis 8 SuperClean

100%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

65%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

25%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Vancron SuperClean

65%

Abrasiv slitestyrke

100%

Adhesiv slitestyrke

50%

Duktilitet/bestandighet mot kantutflising

33%

Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse

Uddeholm Viking

Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it