Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

HØYHASTIGHETSSTÅL MED UTMERKET TRYKKFASTHET

Uddeholm Vanadis 30 SuperClean

  • Abrasiv slitestyrke 75%
  • Adhesiv slitestyrke 60%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 40%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 27%

Vanlig kaldarbeidsstål (D2)

  • Abrasiv slitestyrke 55%
  • Adhesiv slitestyrke 25%
  • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 20%
  • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 10%
  • Hardhet (HRC) maks. 62%

Produktprogram og bestilling

Kjemisk sammensetning

C Cr Mo V W Co
1,28 4,20 5,00 3,10 6,40 8,50

Kontakt oss for å få mer informasjon