Laatu

  Hyväksynnät

  Meille laatu ei tarkoita vain terästen ominaisuuksia, vaan tarjoamaamme asiakaskohtaista laatua – ajattelua kaiken takana

  Uddeholmin tuotekehityksen liikkeellepaneva voima on asiakaslähtöiset tarpeet ja halu parantaa kannattavasti asiakkaidemme tuotanto- ja tuoteratkaisuja. Laatu kattaa terästen ominaisuuksien ohella koko tuotanto- ja palveluketjun raaka-aineesta valmiiseen lopputuotteeseen. Sovellamme toiminnassamme Uddeholm-konsernin laadunhallinnan periaatteita.

  Tuotantoyhtiöiden laadunhallintajärjestelmät

  Uddeholms AB:
  Certificate ISO 50001 EN (PDF)
  Certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 EN (PDF)

  Tool Safe - tuotetakuu

  Työvälinemateriaalien takuu korvaa virheellisen materiaalin jopa 12-kertaisena

  Takuu koskee Uddeholm Oy Ab:n  toimittamia määrättyjä työvälinemateriaaleja ja työvälineiden käyttöalueita. Uddeholm sitoutuu korvaamaan ostajalle virheellisen materiaalin työstöstä aiheutuneet suoranaiset kustannukset.

  Työvälinemateriaalien takuuehdot

  Tool Safe - toutetakuu (PDF)

  TK Terakset ja metalli

  Myyntiehdot (PDF)

  Muut ehdot

  Resurssien heikentymisehto

  Annamme tilausvahvistuksen, tarjouksen tai muita ilmoituksia tai sitoumuksia ja otamme niistä johtuvat toimitus- ja suoritusvelvoitteet vastaan sillä nimenomaisella varauksella tai nimenomaisella ehdolla, että valmistajamme ja tavarantoimittajamme toimittavat ajoissa ja riittävästi resursseja (erityisesti seosaineita, grafiittielektrodeja, tulenkestäviä aineita, kaasua, sähköä, polttoaineita jne.), joita tarvitaan tarjouksen täyttämiseksi (jäljempänä näihin yhdessä viitataan myös termillä “resurssien heikentyminen”).

  Jos resurssien heikentyminen aiheuttaa pysyvän tai tilapäisen mahdottomuuden, huomattavan vaikean tilanteen tai viivästyksen meistä riippumattomista syistä, emme ole rikkoneet sopimusta tai muutoin vastuussa toimituksen laiminlyönnistä tai viivästyksestä edellyttäen, että olemme ilmoittaneet asiakkaalle kirjallisesti (sähköposti riittää) olosuhteista niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja niiden vaikutuksen ennakoidusta tai mahdollisesta kestosta toimitus- ja palveluvelvoitteidemme täyttämiseen.

  Jos osapuolet eivät kohtuullisessa ajassa sovi toisin, vastaavat velvollisuutemme keskeytetään ja toimitus- ja suoritusvelvollisuutemme täyttämisen toimitusaikoja ja/tai päivämääriä pidennetään tilapäisen mahdottomuuden, olennaisen esteen tai viivästyksen keston verran. Jos resurssien heikentyminen estää, haittaa tai viivästyttää toimitus- ja suoritusvelvoitteidemme täyttämistä yli kaksi viikkoa edellä mainitun pidennyksen jälkeen, kummallakin osapuolella on oikeus peruuttaa sopimus tai purkaa se kokonaan tai osittain. Tällöin osapuolet peruuttavat kaikki tähän mennessä suoritetut palvelut, lukuun ottamatta minkäänlaisia muita vaatimuksia, ja erityisesti asiakkaalle on välittömästi korvattava jo suoritettu vastike.

  Edellytämme kaksikäyttötuotteiden viennistä säädetyn asetuksen EU 428/2009 sekä eräiden tavaroiden ja palveluiden vientiä ja tuontia Iraniin koskevan asetuksen EU 961/2010 noudattamista.

  Code of Conduct

  Toimintaohje voestalpine -liiketoimintakumppaneille

  Toimintaohje EN (PDF)
  Ole hyvä ja käytä selainta, joka ei ole vanhentunut.

  Käytät vanhentunutta internet-selainta.

  Sivustoa käytettäessä saattaa aiheutua virhetilanteita.