Steel workers at the Uddeholm mill

Uddeholmin taskukirja

Uddeholmin taskukirjassa esitellään tiiviissä muodossa Uddeholmin korkealaatuisten työkaluterästen valikoima, joka on kehitetty vastaamaan erityistarpeita ja -sovelluksia.

Tämän taskukirjan tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme, ja niiden tarkoituksena on antaa yleisiä tietoja tuotteistamme ja niiden käyttötarkoituksista. Niitä ei siis pidä tulkita takuuksi kuvattujen tuotteiden erityisominaisuuksista tai takuuksi soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Tässä kirjasessa ei voida antaa kaikkia Uddeholmin työkalumateriaalien laajaa valikoimaa koskevia tietoja.

Lataa Uddeholmin taskukirja (EN)


Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja