Historia Uddeholm Suomessa

Yhtiön historia alkaa 40-luvun puolivälistä, jolloin ruotsalaisen Bofors-yhtiön terästen edustus Suomessa vapautui ja tehtiin päätös perustaa tytäryhtiö Suomeen. Oy Suomen Bofors Ab merkittiin kaupparekisteriin 8.3.1946. Emoyhtiö Bofors oli ensimmäinen ruotsalainen yhtiö, joka sotien jälkeen perusti tytäryhtiön Suomeen.

Ensimmäiset toimitilat Helsingin keskustassa

Yhtiön konttori sijaitsi Helsingissä Eteläesplanadilla. Teräsvarastoa varten oli vuokrattu kellaritilaa saman kadun varrelta ja karkaisimo perustettiin vaatimattomiin vuokratiloihin Töölönkadulle entiseen pesutupaan. Tilat kävivät kuitenkin pian ahtaiksi ja yhtiö löysi suuremmat toimitilat Lönnrotinkadulta, jonne karkaisimo (kuvassa) muutti vuonna 1949 ja konttori sekä varasto vuonna 1951.

1950-luku täynnä haasteita

Yhtiön alku ei ollut helppo. 50-luvun alussa syttyi Korean kriisi, teräksistä oli pulaa ja terästehdas kärsi toimitusvaikeuksista. Tuontiluvat olivat myös kiven alla. Vähitellen liikevaihto alkoi kasvaa. Sotakorvaukset vauhdittivat suomalaisen teollisuuden teräksenkulutusta. Ensimmäisinä vuosina toiminta keskittyi lähinnä terästen myyntiin ja karkaisupalveluun. Yhtiö edusti myös muita emoyhtiö Boforsin tuotteita. 1950-luvun alussa aloitettiin lääketuotteiden, kemiantuotteiden, muovin ja kulutusosien markkinointi terästen ja puolustustarvikkeiden lisäksi.

1960-luku

1960-luvulle tultaessa tilat Lönnrotinkadulla olivat käyneet pieniksi. Kankiteräksen lisäksi tarvittiin tilaa mm. kaivinkoneiden, telatraktoreiden ja murskaimien kulutusosien varastointiin. Suunnitelmat oman teollisuuskiinteistön saamiseksi käynnistettiin. Vuonna 1960 hankittiin tontti Strömbergintien varrelta Helsingin Pitäjänmäeltä, jonne rakennettiin pääkonttori, varasto ja karkaisimo. Toiminta uusissa tiloissa alkoi elokuussa 1961.

Kasvun vuodet 1960-1970

Seuraavat vuosikymmenet olivat kasvun aikaa. Pitäjänmäellä laajennettiin varasto- ja konttoritiloja ja tontille rakennettiin uusi karkaisimo. Karkaisutoiminta laajeni ja karkaisimot perustettiin myös Turkuun 1966, Tampereelle 1969 ja Vaasaan 1974. Vuonna 1974 yhtiön tuote-edustus laajeni Uddeholmin teräksillä emoyhtiö Boforsin ja ruotsalaisen Uddeholmin solmiman sopimuksen myötä. 1982 Tampereelle perustettiin rakenne- ja kulutusteräslevyjen leikkauspalveluyksikkö.

1980-luku

Omistaja vaihtuu ja yhtiön nimi muuttuu 1986

Vuonna 1985 käännettiin yhtiön historiassa kokonaan uusi sivu, kun emoyhtiö Boforsin rakennejärjestelyjen myötä yhtiön osakkeet myytiin ruotsalaiselle Uddeholm Tooling AB:lle. Omistajan vaihtumisen seurauksena yhtiön nimi muuttui Oy Uddeholm Ab:ksi 1.10.1986. Suomen yhtiössä tapahtui myös muutoksia. Elektroniikka-, kemian- ja muoviosastot eriytettiin ja yhtiöitettiin. Karkaisimot myytiin vuonna 1989. Yhtiö oli niin sanotusti palannut juurilleen, eli toiminta keskittyi jälleen erikois- ja kulutusteräksiin.


1990-luvun alun lamavuodet

1990-luvun alussa Suomi joutui syvään lamaan, mikä koetteli myös teräsalalla toimivia yrityksiä. Sopeutuminen tilanteeseen vaati yhtiöltä vaikeita päätöksiä, mutta vaikeudet voitettiin.


Osaksi maailmanlaajuista Böhler-Uddeholm konsernia 1991

Vuonna 1991 ruotsalainen emoyhtiö Uddeholm fuusioitui itävaltalaisen teräsvalmistaja Böhlerin kanssa. Tuloksena syntyi maailman suurin työvälineteräsvalmistukseen keskittynyt konserni Böhler-Uddeholm. Suomen yhtiö oli nyt osa maailmanlaajuista erikoisteräskonsernia ja entistä lähempänä teräksenvalmistusta ja teräsasiantuntemusta.

Vuoteen 1997 tultaessa yhtiö oli toiminut Pitäjänmäen tiloissa lähes 40 vuotta. Ympäristö uusine kaupunkirakenteineen oli muuttunut. Liikenteelliset ongelmat ja logistiset vaatimukset pakottivat yhtiön etsimään uusia tiloja voimakkaasti kehittyneelle toiminnalleen. Sijainniltaan erinomainen tontti löytyi Kehä III:n varrelta Vantaalta, Tuupakan teollisuusalueelta. Oman kiinteistön rakennustyöt aloitettiin ripeästi ja uusiin toimitiloihin, Ritakuja 1:een päästiin muuttamaan heinäkuussa 1998. Uudet toimitilat toivat mukanaan uuden ajattelun. Organisaatio ja toiminta sopeutettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita

Teräksen rinnalle hitsauslisäaineet 1999

Vuoden 1999 alussa yhtiön tuotevalikoimaa laajennettiin konsernin Böhler Thyssen Welding -hitsauslisäaineilla, joita yhtiö oli markkinoinut vuodesta 1995 lähtien aputoiminimellä Böhler Welding. Päätuoteryhmiä olivat nyt työvälinemateriaalit, kulutusta kestävät materiaalit ja hitsauslisäaineet.

2000-luku

Globalisaatio ravistelee suomalaista teollisuutta. Vuosituhannen alussa työvälineiden valmistusta siirtyi yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle. Yhtiön toimintaa tehostetaan rakentamalla tuote- ja palvelukonseptit asiakaslähtöisesti koneenrakennuksen, kunnossapidon, työvälineidenvalmistuksen ja hitsaavan teollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2007 Uddeholm-konsernin emokonserni Böhler-Uddeholm liitettiin osaksi itävaltalaista voestalpine-konsernia.

.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja