Sertifisering

Sertifikat Uddeholms AB

Samlingssertifikat kvalitetsledelse, miljøsleselse og systematisk arbeidsmiljøarbeid –  Certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 EN

Sertifikat energistyring – Certificate ISO 50001 EN

Her finner du også Normpack sertifikat for våre materialer sertifisert ihht ”Svensk materialnorm for materialer i kontakt med livsmedel” – Certificate Normpack

Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it