Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

SUPERIORNA STROJNA OBRADIVOST I MOGUĆNOST BRUŠENJA

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean visoko je legirani metalurški praškasti brzorezni čelik s dobrom otpornošću na abrazivno trošenje u kombinaciji s velikom tlačnom čvrstoćom. Prikladan je za zahtjevne primjene u hladnim uvjetima poput štancanja tvrđih materijala poput ugljičnog čelika ili hladno valjanog čelika u trakama te za alate za rezanje. Strojna obradivost i mogućnost brušenja superiorne su u odnosu na uobičajeni brzorezni čelik, kao i dimenzijska stabilnost nakon toplinske obrade. U zemljama istočne/jugoistočne Azije koje opskrbljuje Assab, Uddeholm Vanadis 23 SuperClean prodaje se kao Assab pm 23.

 • Dobra otpornost na trošenje
 • Solidna otpornost na usitnjavanje
 • Velika tlačna čvrstoća
 • Velika tvrdoća
 • Dobra dimenzijska stabilnost
 • Dobra otpornost na popuštanje

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

 • Otpornost na abrazivno trošenje 70%
 • Otpornost na adhezijsko trošenje 70%
 • Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova 50%
 • Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje 30%

Referentni razred čelika za hladni rad (D2)

 • Otpornost na abrazivno trošenje 55%
 • Otpornost na adhezijsko trošenje 25%
 • Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova 20%
 • Žilavost / otpornost na veliko pucanje 10%
Configure & Buy
Chemical composition
C 1,28 Cr 4,20 Mo 5,00
V 3,10 W 6,40
Kontaktirajte nas za daljnje informacije
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.