Uddeholm Impax Supreme

  VRLO DOBRA SVOJSTVA POLIRANJA I FOTOKEMIJSKE OBRADE

  Uddeholm Impax Supreme prethodno je stvrdnuti alatni čelik vrlo dobrih svojstava prekaljivanja, u kombinaciji s izvrsnom žilavošću i lakoćom strojne obrade u tvrdom stanju. Prikladan je za širok raspon primjena za topli rad kao podrška ili za primjenu kao nosač. Uddeholm Impax Supreme isporučuje se pri 290 – 330 HB. U zemljama istočne/jugoistočne Azije koje opskrbljuje Assab, Uddeholm Impax Supreme prodaje se kao AS 718 Supreme.

  • Prethodno kaljenje pruža sljedeće pogodnosti
  • Nema rizika pri kaljenju
  • Nema troškova kaljenja
  • Ušteda vremena, npr. nema čekanja na toplinsku obradu, prelazi se izravno na postupke strojne obrade
  • Manji trošak alata (npr. nema izobličenja koja treba ispraviti)
  • Jednostavno izmjenjivanje

  Ako primjena dopušta, može se naknadno nitrirati kako bi se povećala površinska otpornost na trošenje ili lokalno kaliti plamenom kako bi se smanjila površinska oštećenja.

  • Moguća dobra površinska obrada, dobra svojstva za poliranje
  • Dobra strojna obradivost
  • Dobra zavarivost
  • Visoka čistoća i dobra homogenost
  • Ujednačena tvrdoća

  Uddeholm Impax Supreme

  • Strojna obradivost 50%
  • Otpornost na trošenje 30%
  • Otpornost na koroziju 60%
  • Izdržljivost 90%
  Chemical composition
  Ugljik 0,37 Silicij 0,30 Mangan 1,40
  Krom 2,00 Molibden 0,20 Nikal 1,00
  Kontaktirajte nas za daljnje informacije
  Prati nas
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.