Materijal za držače

Dobar materijal držača trebao bi imati izvrsnu obradivost i dimenzionalnu stabilnost. Uddeholm ima tri posebno dizajnirana materijala za držače:

  • Uddeholm RoyAlloy
  • Uddeholm Ramax HH
  • Uddeholm Holdax

Prva dva su otporna na koroziju i idealni su partneri za Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR, Uddeholm Mirrax 40, Uddeholm Polmax, Uddeholm Corrax i Uddeholm Elmax SuperClean kada se želi potpuno nehrđajući paket plijesni.

Uddeholm Plastic Moulding Applications - Holder Material

SAV ALATNI ČELIK ZA MATERIJAL ZA DRŽAČE

Kontaktirajte nas za daljnje informacije

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.