Prerada hrane

U međunarodnoj prehrambenoj industriji najvažnija je sigurna, učinkovita proizvodnja s minimalnim vremenom zastoja. A taj zahtjev Uddeholmova jedinstvena ponuda proizvoda može ispuniti.

Tvornice za preradu hrane, koje su ranije žrtvovale otpornost na trošenje za otpornost na koroziju ili obrnuto, više se ne moraju zadovoljiti sa samo jednom od ovih značajki. Uz proizvode iz Uddeholmove linije nehrđajućih proizvoda, postoji rješenje za najzahtjevnije radne materijale. Ove vrste čelika imaju certifikate Normpack za potrebe u prehrambenoj industriji, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije (1935/2004). Ispunjavaju sve zahtjeve za materijale koji dolaze u dodir s hranom. Primjeri takvih dijelova razne su vrste noževa, valjaka, vijaka, segmenata vijaka i cijevi za istiskivanje hrane, ploče s rupama za mljevenje mesa i kugle za peletiranje u proizvodnji hrane za životinje.

CERTIFIKATI

Uddeholm tool steel for food processing
10%

Otpornost na koroziju

50%

Otpornost na trošenje

50%

Mogućnost poliranja

60%

Izdržljivost

40%

Otpornost na abrazivno trošenje

70%

Otpornost na adhezijsko trošenje

70%

Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova

60%

Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje

95%

Otpornost na koroziju

50%

Otpornost na trošenje

70%

Mogućnost poliranja

70%

Izdržljivost

45%

Otpornost na trošenje u toplom stanju

80%

Otpornost na plastične deformacije

75%

Otpornost na toplinski umor

85%

Otpornost na prijevremeno pucanje

60%

Otpornost na koroziju

90%

Otpornost na trošenje

80%

Mogućnost poliranja

40%

Izdržljivost

70%

Otpornost na koroziju

55%

Otpornost na trošenje

80%

Mogućnost poliranja

55%

Izdržljivost

20%

Otpornost na koroziju

30%

Otpornost na trošenje

60%

Mogućnost poliranja

90%

Izdržljivost

70%

Otpornost na koroziju

40%

Otpornost na trošenje

80%

Mogućnost poliranja

60%

Izdržljivost

90%

Otpornost na koroziju

70%

Otpornost na trošenje

90%

Mogućnost poliranja

60%

Izdržljivost

20%

Otpornost na koroziju

40%

Otpornost na trošenje

70%

Mogućnost poliranja

100%

Izdržljivost

40%

Otpornost na trošenje u toplom stanju

40%

Otpornost na plastične deformacije

40%

Otpornost na toplinski umor

35%

Otpornost na prijevremeno pucanje

30%

Otpornost na koroziju

80%

Otpornost na trošenje

60%

Mogućnost poliranja

80%

Izdržljivost

60%

Otpornost na koroziju

40%

Otpornost na trošenje

40%

Mogućnost poliranja

30%

Izdržljivost

30%

Otpornost na abrazivno trošenje

30%

Otpornost na adhezijsko trošenje

30%

Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova

30%

Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje

60%

Otpornost na koroziju

30%

Otpornost na trošenje

40%

Mogućnost poliranja

40%

Izdržljivost

50%

Otpornost na abrazivno trošenje

30%

Otpornost na adhezijsko trošenje

25%

Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova

25%

Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje

80%

Otpornost na koroziju

70%

Otpornost na trošenje

90%

Mogućnost poliranja

50%

Izdržljivost

80%

Otpornost na koroziju

80%

Otpornost na trošenje

95%

Mogućnost poliranja

60%

Izdržljivost

25%

Otpornost na abrazivno trošenje

55%

Otpornost na adhezijsko trošenje

95%

Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova

70%

Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje

65%

Otpornost na abrazivno trošenje

75%

Otpornost na adhezijsko trošenje

70%

Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova

40%

Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje

100%

Otpornost na abrazivno trošenje

70%

Otpornost na adhezijsko trošenje

50%

Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova

30%

Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje

100%

Otpornost na koroziju

70%

Otpornost na trošenje

80%

Mogućnost poliranja

40%

Izdržljivost

Kontaktirajte nas za daljnje informacije
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.