Prerada hrane

U međunarodnoj prehrambenoj industriji najvažnija je sigurna, učinkovita proizvodnja s minimalnim vremenom zastoja. A taj zahtjev Uddeholmova jedinstvena ponuda proizvoda može ispuniti.

Tvornice za preradu hrane, koje su ranije žrtvovale otpornost na trošenje za otpornost na koroziju ili obrnuto, više se ne moraju zadovoljiti sa samo jednom od ovih značajki. Uz proizvode iz Uddeholmove linije nehrđajućih proizvoda, postoji rješenje za najzahtjevnije radne materijale. Ove vrste čelika imaju certifikate Normpack za potrebe u prehrambenoj industriji, u skladu sa zakonodavstvom Europske unije (1935/2004). Ispunjavaju sve zahtjeve za materijale koji dolaze u dodir s hranom. Primjeri takvih dijelova razne su vrste noževa, valjaka, vijaka, segmenata vijaka i cijevi za istiskivanje hrane, ploče s rupama za mljevenje mesa i kugle za peletiranje u proizvodnji hrane za životinje.

Uddeholm tool steel for food processing

Normpack Certifikati

Kontaktirajte nas za daljnje informacije
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.