Uddeholm Sverker 3

MAKSIMALNA OTPORNOST NA ABRAZIVNO TROŠENJE

Uddeholm Sverker 3 visoko je legirani alatni čelik prikladan za srednje i duge procese alatne obrade za primjene kada je potrebna jako dobra otpornost na abrazivno trošenje. Uddeholm Sverker 3 sadrži velike karbide koji su povoljni za otpornost na abrazivno trošenje, ali smanjuju otpornost na usitnjavanje. U zemljama istočne/jugoistočne Azije koje opskrbljuje Assab, Uddeholm Sverker 3 prodaje se kao AS XW-5.

 • Niski troškovi održavanja
 • Dug radni vijek alata
 • Maksimalna otpornost na abrazivno trošenje
 • Dobra ekonomičnost strojne obrade alata kada abrazivno trošenje predstavlja problem

Prednosti

 • Uddeholm Sverker 3 alatni je čelik koji nudi dobru ekonomičnost za srednje procese alatne obrade kada troškovi alata sačinjavaju značajni dio ukupnih troškova za proizvodnju potrebnog broja dijelova
 • Uddeholm Sverker 3 jako je koristan za primjene s vrlo velikim zahtjevima za abrazivno trošenje kada su zahtjevi za otpornost na usitnjavanje mali, npr. za štancanje električnih limova koji sadrže čestice tvrdog silicijevog oksida, rezanje papira i folija
 • Uddeholm Sverker 3 alatni je čelik dobre ekonomičnosti pri alatnoj obradi za srednje do duge procese alatne obrade za primjene kada je potrebna jako dobra otpornost na abrazivno trošenje
 • Grubi karbidi čine Uddeholm Sverker 3 posebno pogodnim za primjenu gdje trošenje nastaje uslijed djelovanja grubih abrazivnih čestica, kao kod prešanja opeke, prešanja pločica i općenito pri sabijanju keramičkih materijala
 • Vrlo velika otpornost na trošenje (profil abrazivnog trošenja)
 • Velika tvrdoća i tlačna čvrstoća
 • Dobra kaljivost
 • Dobra stabilnost pri kaljenju
 • Dobra otpornost na popuštanje

Uddeholm Sverker 3

 • Otpornost na abrazivno trošenje 85%
 • Otpornost na adhezijsko trošenje 10%
 • Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova 10%
 • Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje 10%

Referentni razred čelika za hladni rad (D2)

 • Otpornost na abrazivno trošenje 55%
 • Otpornost na adhezijsko trošenje 25%
 • Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova 20%
 • Žilavost / otpornost na veliko pucanje 10%
Configure & Buy
Chemical composition
C 2,05 Si 0,30 Mn 0,80
Cr 12,70 W 1,10
Kontaktirajte nas za daljnje informacije
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.