Uddeholm Sverker 3

  MAKSIMALNA OTPORNOST NA ABRAZIVNO TROŠENJE

  Uddeholm Sverker 3 visoko je legirani alatni čelik prikladan za srednje i duge procese alatne obrade za primjene kada je potrebna jako dobra otpornost na abrazivno trošenje. Uddeholm Sverker 3 sadrži velike karbide koji su povoljni za otpornost na abrazivno trošenje, ali smanjuju otpornost na usitnjavanje. U zemljama istočne/jugoistočne Azije koje opskrbljuje Assab, Uddeholm Sverker 3 prodaje se kao AS XW-5.

  • Niski troškovi održavanja
  • Dug radni vijek alata
  • Maksimalna otpornost na abrazivno trošenje
  • Dobra ekonomičnost strojne obrade alata kada abrazivno trošenje predstavlja problem

  Prednosti

  • Uddeholm Sverker 3 alatni je čelik koji nudi dobru ekonomičnost za srednje procese alatne obrade kada troškovi alata sačinjavaju značajni dio ukupnih troškova za proizvodnju potrebnog broja dijelova
  • Uddeholm Sverker 3 jako je koristan za primjene s vrlo velikim zahtjevima za abrazivno trošenje kada su zahtjevi za otpornost na usitnjavanje mali, npr. za štancanje električnih limova koji sadrže čestice tvrdog silicijevog oksida, rezanje papira i folija
  • Uddeholm Sverker 3 alatni je čelik dobre ekonomičnosti pri alatnoj obradi za srednje do duge procese alatne obrade za primjene kada je potrebna jako dobra otpornost na abrazivno trošenje
  • Grubi karbidi čine Uddeholm Sverker 3 posebno pogodnim za primjenu gdje trošenje nastaje uslijed djelovanja grubih abrazivnih čestica, kao kod prešanja opeke, prešanja pločica i općenito pri sabijanju keramičkih materijala
  • Vrlo velika otpornost na trošenje (profil abrazivnog trošenja)
  • Velika tvrdoća i tlačna čvrstoća
  • Dobra kaljivost
  • Dobra stabilnost pri kaljenju
  • Dobra otpornost na popuštanje

  Uddeholm Sverker 3

  • Otpornost na abrazivno trošenje 85%
  • Otpornost na adhezijsko trošenje 10%
  • Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova 10%
  • Izdržljivost / otpornost na veliko pucanje 10%

  Referentni razred čelika za hladni rad (D2)

  • Otpornost na abrazivno trošenje 55%
  • Otpornost na adhezijsko trošenje 25%
  • Duktilnost / otpornost na usitnjavanje rubova 20%
  • Žilavost / otpornost na veliko pucanje 10%
  Chemical composition
  Ugljik 2,05 Silicij 0,30 Mangan 0,80
  Krom 12,70 Volfram 1,10
  Contact us for further information
  Prati nas
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.