Týden klimatické neutrality

Udržitelnost je pro společnost Uddeholm již dlouho důležitým klíčovým faktorem. Usilujeme o dosažení předního světového výrobního standardu, který nám a také našim zákazníkům, kolegům a životnímu prostředí umožní prosperovat. Léta výzkumu a vývoje nás postavila do čela udržitelné výroby nástrojové oceli. Navzdory různým výzvám je nyní čas na další krok. V polovině prosince 2021 jsme realizovali týdenní zkoušku výroby klimaticky neutrální nástrojové oceli, abychom ukázali, že nemožné je možné. A to ne zítra, ale již dnes.

Jak můžeme dosáhnout 100% klimaticky neutrální nástrojové oceli?

Udržitelnost pro nás nepředstavuje nový koncept. Od roku 1990 jsme snížili naše emise CO2 o 46 %. K dnešnímu dni využíváme 100% zdrojů energie bez fosilních paliv a naše produkty jsou již nyní z 85–90 % vyráběny z recyklovaných materiálů.

Během týdne klimatické neutrality jsme zkapalněný zemní plyn (LNG) nahradili zkapalněným bioplynem (LBG) bez fosilních paliv. Také veškerá interní doprava byla zajišťována pomocí elektrické energie bez fosilních paliv nebo 100% HVO100. Tato opatření vedla k výraznému snížení našich emisí CO2, až o 90 %.

Zbývajících 10 % emisí tvoří uhlík v kovovém odpadu a grafitových elektrodách. K dnešnímu dni neexistují žádné relevantní bezfosilní náhrady. Těchto 10 % jsme kompenzovali certifikáty Gold Standard v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.


Chcete se dozvědět více o udržitelné nástrojové oceli?

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti (EN)

Kontaktujte nás pro získání dalších informací