Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

KVALITNĚJŠÍ OBROBITELNOST A OBRUSNOST

Uddeholm Vanadis 23 Super Clean je rychlořezná vysoce legovaná ocel vyrobená práškovou metalurgií s dobrou odolností proti abrazivnímu opotřebení v kombinaci s vysokou pevností v tlaku. Doporučeno pro výběrové speciální oblasti, například u aplikací týkajících se výkovků, kde je vyžadována velmi dobrá odolnost proti opotřebení, a u aplikací zahrnujících opracování/řezání. Obrobitelnost a obrusnost jsou lepší než u tradiční rychlořezné oceli a totéž platí pro rozměrovou stálost po tepelném zpracování. V zemích východní a jihovýchodní Asie, které obsluhuje společnost ASSAB, se ocel Uddeholm Vanadis 23 Super Clean prodává jako Assab pm 23.

 • Dobrá odolnost proti opotřebení
 • Dobrá odolnost proti vylamování
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Vysoká tvrdost
 • Dobrá rozměrová stálost
 • Dobrá odolnost proti zpětnému popouštění

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 70%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 70%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 50%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 30%

Referenční jakost při tváření za tepla (H13)

 • Odolnost proti opotřebení za tepla 55%
 • Odolnost proti plastické deformaci 25%
 • Odolnost proti vzniku trhlin za tepla 20%
 • Odolnost proti předčasnému praskání 10%
Configure & Buy
Chemické složení
C 1,28 Cr 5,00 Mo 6,40
V 4,20 W 3,10
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.