Uddeholm Real actions TM

Udržitelnost

Udržitelný rozvoj je princip, který se snaží o dodržování základních lidských práv a zajištění příležitostí pro lidský rozvoj a zároveň o zachování schopnosti přírodních systémů poskytovat komunitám a lidem přírodní zdroje a ekosystémové služby.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Udržitelnost pro nás nepředstavuje nový koncept. Od 60. let 20. století používáme v naší ocelárně při procesu tavení elektrickou obloukovou pec. Od roku 1990 jsme snížili naše fosilní emise CO2 o 46%. Již nyní používáme pouze elektrickou energii 100% bez fosilních paliv a naše produkty jsou vyráběny z 84–98% z recyklovaných materiálů. Jsme přesvědčeni o tom, že nové technologické inovace budou hrát v mnoha globálních výzvách v oblasti životního prostředí důležitou roli. Naše zkušenosti, odborné znalosti a hodnoty budou klíčem k dalšímu rozvoji.

Ve společnosti Uddeholm jsme již zahájili cestu k výrobě bez fosilních paliv a ke klimatické neutralitě. Náš výrobní systém a lokalita nám poskytují velmi vhodné podmínky pro realizaci tohoto vývoje. Do roku 2030 se naše výroba obejde bez fosilních paliv a do roku 2040 bude celý životní cyklus našich produktů klimaticky neutrální.

V roce 2021 jsme realizovali týden klimaticky neutrální výroby. Během týdne klimatické neutrality společnosti Uddeholm jsme zkapalněný zemní plyn (LNG) nahradili zkapalněným bioplynem (LBG) bez fosilních paliv. Veškerá interní přeprava také přešla na elektrickou energii bez fosilních paliv nebo na 100% HVO100 (bionaftu). Tato opatření povedou k výraznému snížení našich fosilních emisí CO2, až o 90%. Tyto změny jsou skutečné. Jsou to změny, které ukazují, že to, co by mohlo být považováno za nemožné, ve skutečnosti možné je. A to ne zítra, ale již dnes. Přečtěte si více o Týdnu klimatické neutrality ve společnosti Uddeholm »

V průběhu roku jsme realizovali aktivity na podporu našeho pracovního prostředí, které by mělo být bezpečné a zdravé. Naše obchodní činnost musí být řízena tak, aby se v práci nikdo nezranil, a musí nám záležet na bezpečnosti nás všech. Navíc preventivně pracujeme se svým fyzickým i duševním zdravím. Byla vypracována politika v oblasti zdraví a je neustále revidována, aby splňovala normy požadované pro udržitelné a zdravé pracovní prostředí.

Naše síť odborníků po celém světě nepřetržitě spolupracuje na vytváření řešení, která jsou udržitelná, bezpečná a dlouhotrvající – pro naše zákazníky i pro nás samotné. Jinými slovy, naši zákazníci od nás dostanou mnohem více než jen ocel. Získávají také náš slib, že budeme vždy vyrábět ocel, která je co nejšetrnější k životnímu prostředí. Dosažení toho představuje neustávající proces a slib, který je třeba každý den dodržovat.

Stáhnout PDF (EN)

Produkty společnosti Uddeholm obsahují až 84–98 % recyklovaných materiálů.

Více než 50 % interní dopravy společnosti Uddeholm se obejde bez fosilních paliv a využívá elektrickou energii bez fosilních paliv nebo obnovitelná paliva.

100% chladicí vody společnosti Uddeholm se vrací do přírodního cyklu.

Elektrická energie používaná společností Uddeholm pochází ze severských elektráren, které nevyužívají fosilní zdroje.


Rámec udržitelnosti voestalpine High Performance Metals

inSPire by voestalpine logo

Kontaktujte nás pro získání dalších informací