Uddeholm Ramax HH

SNIŽUJE NÁKLADY NA VÝROBU A ÚDRŽBU NÁSTROJŮ

Uddeholm Ramax HH je antikorozní ocel s dobrou obrobitelností. Dodává ve stavu zušlechtěném na horní mez pevnosti. Dobrá obrobitelnost a odolnost proti korozi snižuje náklady na výrobu a údržbu nástrojů.
 • Nízké náklady na výrobu forem díky nízkému opotřebení obráběcích nástrojů při frézování a vrtání a kratší čas obrábění díky možnosti použití vyšších řezných rychlostí.
 • Nižší náklady na údržbu forem vzhledem k odolnosti proti korozi
 • Nižší výrobní náklady, chladící kanály forem nekorodují zajištují konzistentní čas cyklu
 • Dobrá obrobitelnost
 • Dobrá odolnost proti korozi
 • Rovnoměrná tvrdost ve všech směrech
 • Dobrá odolnost proti plastické deformaci

Uddeholm Ramax HH

 • Odolnost proti korozi 60%
 • Odolnost proti opotřebení 40%
 • Leštitelnost 40%
 • Houževnatost 30%
Chemické složení
Uhlík 0.12 Křemík 0.20 Mangan 1.30
Chrom 13.40 Molybden 0.50 Nikl 1.60
Vanad 0.20 Síra 0.10 Dusík +N
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Share it