Uddeholm Sverker 21

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ, DLOUHÁ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ V APLIKACÍCH, KDE JE OPOTŘEBENÍ HLAVNÍM PROBLÉMEM

Uddeholm Sverker 21 je vysoce legovaná nástrojová ocel vhodná pro střední série výroby v aplikacích, kde je požadována hlavně dobrá odolnost proti abrazivnímu opotřebení. Ocel s obsahem 12 % chromu je nejběžnějším typem nástrojové oceli pro výrobu nástrojů pro práci za studena. Ve východní a jihovýchodní Asii, kterou obsluhuje společnost ASSAB, se ocel Uddeholm Sverker 21 prodává jako Assab XW-41 nebo Assab XW-42. Uddeholm Sverker 21 je ocel vyšší jakosti blízká oceli W. No. 1.2379. Díky způsobu výroby má jednotnější mikrostrukturu, což jí poskytuje zlepšené mechanické vlastnosti i výkonnost obrábění ve srovnání se standardní jakostí.
 • Vysoká odolnost proti abrazivnímu opotřebení, která má za následek dlouhou životnost nástrojů v aplikacích, kde je hlavním problémem opotřebení
 • Dobrá pevnost v tlaku pro všeobecné aplikace pro práci za studena
Výhody
 • Uddeholm Sverker 21 je nástrojová ocel, která nabízí dobrou hospodárnost výroby nástrojů pro střední série výroby, kdy náklady na nástroj představují významný podíl v celkových nákladech na výrobu požadovaného počtu dílů
 • Ocel Uddeholm Sverker 21 je velmi užitečná v aplikacích s vysokými nároky na odolnost proti abrazivnímu opotřebení, ale kde nároky na odolnost proti vylamování jsou menší. Lisování abrazivních materiálů obrobků, vysekávání tenkých pracovních materiálů obecně, například opěrné a upínací desky držáků
 • Protože Uddeholm Sverker 21 je nejběžnějším typem oceli pro práci za studena ve výrobě nástrojů, je program velikostí rozsáhlejší než pro většinu jiných jakostí oceli pro práci za studena
 • Vysoká odolnost proti opotřebení (smíšené abrazivní opotřebení)
 • Dobrá pevnost v tlaku
 • Dobrá prokalitelnost
 • Dobrá stálost při kalení
 • Dobrá odolnost proti zpětnému popouštění

Uddeholm Sverker 21

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 55%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 25%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 20%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%

Referenční jakost při tváření za studena (D2)

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 55%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 25%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 20%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%
Chemické složení
Uhlík 1.55 Křemík 0.30 Mangan 0.40
Chrom 11.30 Molybden 0.80 Vanad 0.80
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Share it