Přesné stříhání

Technologie přesného stříhání se zpočátku používala v odvětví výroby hodin a hodinek, ale v současnosti se více než 60% vystřihovaných dílů používá v automobilovém průmyslu. V autě jsou zárukou správné funkce bezpečnostního pásu, brzdového systému nebo airbagu. Z toho plyne, že součásti vyrobené přesným stříháním hrají důležitou roli pro bezpečnost v našem každodenním životě. Požadavky na nástrojovou ocel jsou enormní a často poblíž jejích mezí. Chcete-li vybrat optimální řešení pro vystřihovanou součást, budete potřebovat výrobce nástrojů se specializovanými odbornými znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi. Komplikované součásti s extrémními požadavky na přesnost vyvolávají velké výzvy. Nejmenší porucha může způsobit zastavení výroby. Zkrátka, nic se nesmí pokazit. Nejpozoruhodnější charakteristickou vlastností přesného stříhání jsou hladce střižené hrany a vyšší přesnost hotové součásti. Výhoda je v tom, že součást plní svou funkci přímo bez dalšího opracování, což není případ normálně vystřižených součástí. Pro dosažení jakosti a přesnosti přesně vystřižené součásti je použití vysoce výkonného nástrojového materiálu zásadní, protože nástroj je velmi složitý, vysoce přesný a často je povlakován vrstvami PVD. Vzhledem k velkým investicím do výroby nástrojů a povrchového povlakování, neexistuje žádný prostor pro kompromisy, pokud jde o výběr nástrojové oceli. Výběr správné oceli vám sníží náklady na údržbu. Předvídatelnější výkonnost nástrojů vám umožní naplánovat údržbu a vyhnout se neplánovaným zastavením. Kratší doba nečinnosti znamená vyšší produktivitu.

Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.