Uddeholm Carmo

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ VÝROBA NÁSTROJŮ

Uddeholm Carmo je zušlechtěná středně legovaná nástrojová ocel vhodná pro krátké a střední série výroby nástrojů v aplikacích, kde je požadována velmi vysoká odolnost proti vylamování. Díky kombinaci vlastností je Uddeholm Carmo robustní nástrojová ocel pro práci za studena vhodná pro vysoce výkonné stříhání a tváření. Dodává se předkalená na 240-270 HB.

 • Krátké doby potřebné k výrobě nástrojů
 • Bezpečná a neměnná výroba
 • Nákladově efektivní zpracování nástroje/výroba
 • Dodání v předkaleném stavu usnadňuje kalení plamenem, indukční nebo laserové kalení
 • Vysoká spolehlivost pro nástroje v náročných aplikacích pro práci za studena, kde je vysoké riziko vylamování
 • Snížené náklady na údržbu a prostoje kombinované se zvýšenou produktivitou vzhledem ke snížené pravděpodobnosti předčasných poruch.
 • Dobrá svařitelnost a dostupnost svařovacích elektrod se stejným chemickým složením jako u oceli Uddeholm Carmo.
 • Vysoká houževnatost a tažnost
 • Dobrá odolnost proti opotřebení (adhezivní smíšené opotřebení)
 • Dobrá prokalitelnost
 • Dobrá stálost při kalení
 • Dobrá svařitelnost
 • Dobrá kalitelnost plamenem, indukcí a laserem

Uddeholm Carmo

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 10%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 10%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 100%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 100%

Referenční jakost při tváření za studena (D2)

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 55%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 25%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 20%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%
 • Tvrdost (HRC) max 62%
Configure & Buy
Chemické složení
C 0,60 Si 0,35 Mn 0,80
Cr 4,50 Mo 0,50 V 0,20
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.