Tlakové lití kovů

  Lití pod tlakem nabízí hospodárný způsob výroby velkého množství složitých součástí, s vysokými nároky na toleranci, ze slitin hliníku, hořčíku, zinku a mědi. Materiál musí vydržet tlak a vysoké teploty. Společnost Uddeholm hraje v posledních letech vedoucí roli ve vývoji oceli pro práci za tepla, která bude splňovat přísnější požadavky sektoru pro tlakové lití. Dlouhé výrobní série jsou běžné a na nástroje a materiály jsou kladeny přísné požadavky. Na přibývající výzvy při výrobě tlakových odlitků reaguje trvalý vývoj materiálů pro tlakové lití s vyšší pevností a houževnatostí, zlepšenou obrobitelností, svařitelností a odolností proti korozi. . Volba materiálu je důležitou součástí tohoto procesu. Společnost Uddeholm má nejlepší znalosti o nejlepších ocelích na trhu – naše vlastní jakosti ocelí. Toto je hlavní výhoda z hlediska dosahování skutečně vynikajících výsledků.
  45%

  Hot wear resistance

  80%

  Plastic deformation resistance

  75%

  Heat checking resistance

  85%

  Premature cracking resistance

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  55%

  Premature cracking resistance

  40%

  Hot wear resistance

  40%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  50%

  Premature cracking resistance

  55%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  80%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  40%

  Hot wear resistance

  50%

  Plastic deformation resistance

  60%

  Heat checking resistance

  85%

  Premature cracking resistance

  55%

  Hot wear resistance

  60%

  Plastic deformation resistance

  80%

  Heat checking resistance

  35%

  Premature cracking resistance

  Kontaktujte nás pro získání dalších informací