Tlakové lití kovů

Lití pod tlakem nabízí hospodárný způsob výroby velkého množství složitých součástí, s vysokými nároky na toleranci, ze slitin hliníku, hořčíku, zinku a mědi. Materiál musí vydržet tlak a vysoké teploty. Společnost Uddeholm hraje v posledních letech vedoucí roli ve vývoji oceli pro práci za tepla, která bude splňovat přísnější požadavky sektoru pro tlakové lití. Dlouhé výrobní série jsou běžné a na nástroje a materiály jsou kladeny přísné požadavky. Na přibývající výzvy při výrobě tlakových odlitků reaguje trvalý vývoj materiálů pro tlakové lití s vyšší pevností a houževnatostí, zlepšenou obrobitelností, svařitelností a odolností proti korozi. . Volba materiálu je důležitou součástí tohoto procesu. Společnost Uddeholm má nejlepší znalosti o nejlepších ocelích na trhu – naše vlastní jakosti ocelí. Toto je hlavní výhoda z hlediska dosahování skutečně vynikajících výsledků.

Uddeholm Dievar

45%

Hot wear resistance

80%

Plastic deformation resistance

75%

Heat checking resistance

85%

Premature cracking resistance

Uddeholm Orvar Superior

40%

Hot wear resistance

40%

Plastic deformation resistance

60%

Heat checking resistance

55%

Premature cracking resistance

Uddeholm Orvar Supreme

40%

Hot wear resistance

40%

Plastic deformation resistance

60%

Heat checking resistance

50%

Premature cracking resistance

Uddeholm QRO 90 Supreme

55%

Hot wear resistance

60%

Plastic deformation resistance

80%

Heat checking resistance

35%

Premature cracking resistance

Uddeholm Vidar Superior

40%

Hot wear resistance

50%

Plastic deformation resistance

60%

Heat checking resistance

85%

Premature cracking resistance

Uddeholm QRO 90 HT

55%

Hot wear resistance

60%

Plastic deformation resistance

80%

Heat checking resistance

35%

Premature cracking resistance

Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Share it