Tváření tlakem/lisování vstřikem

Tváření tlakem

Tváření tlakem je metoda určená hlavně pro tváření termosetů a často se používá pro tváření plastů zesílených skleněnými vlákny. V tomto procesu se tvářecí směs přivádí do otevřené dutiny formy, forma se zavře a nechá se působit teplo a tlak, dokud nedojde k vytvrzení materiálu. Normálně se používá ocel s vysokou tvrdostí. U velkých forem se běžně používá předzušlechtěný materiál s vložkami s vyšší tvrdostí v místech, kde je potřebná vyšší odolnost proti opotřebení. 

Vlastnosti materiálu pro výrobu forem

Důležité vlastnosti jsou:

  • Odolnost proti opotřebení
  • pevnost a tvrdost

Lisování vstřikem

Lisování vstřikem je metoda tváření teplem tvrditelných materiálů a je velmi běžná ve výrobě elektronických zařízení například: integrovaných obvodů, kondenzátorů a diod. V tomto procesu plast působením tepla a tlaku v převáděcí komoře změkne, potom se vysokým tlakem vytlačí přes licí otvory, kanály a hrdla do zavřené formy ke konečnému vytvrzení. Důležitou výhodou této metody je možnost dosáhnout dokonalých rozměrových tolerancí. Vlastnosti materiálu na výrobu forem Pryskyřice, zvláště epoxidová, má tendenci narušovat formu a součást může při výstřiku uváznout ve formě. Často je potřebný nějaký druh povrchové úpravy. Aby nedocházelo k otlakům, pevnost v tlaku by měla být vysoká. Musíte se vyvarovat větším vměstkům v materiálu formy, protože mohou produkovat nedokonalý povrch. Vzhledem k velmi přísným tolerancím součásti musí mít vložky forem během výroby velmi dobrou rozměrovou stálost. Různé součásti formy na integrované obvody musí mít individuální požadavky na nástrojový materiál. Každá součást vyžaduje ocel s vhodným profilem vlastností. Následující vlastnosti jsou důležité:

  • Odolnost proti opotřebení
  • pevnost v tlaku
  • odolnost proti korozi
  • čistota
  • rozměrová stálost při používání
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.