Uddeholm Vancron SuperClean

WYTRZYMAŁOŚĆ W RUCHU

Uddeholm Vancron SuperClean to materiał przeznaczony do stosowania w wymagających środowiskach produkcyjnych, gdzie powlekanie jest niemożliwe lub niewystarczające. Elementami problematycznymi mogą być: wąskie zakresy tolerancji, skomplikowana konstrukcja, potrzeba szybkiego serwisowania lub czasy dostawy. To nowe rozwiązanie zapobiegające zacieraniu się zapewnia niezawodne zabezpieczenie wrażliwych elementów narzędzia i wydłuża czas eksploatacji całego oprzyrządowania.
 • Dłuższy czas eksploatacji narzędzia
 • Przewidywalność produkcji
 • Jednolita jakość
 • Wyższa wydajność
 • Krótszy czas wprowadzenia na rynek
 • Wyjątkowo dobra odporność na korozję cierną i zużycie adhezyjne
 • Unikatowe właściwości związane z niskim współczynnikiem tarcia
 • Bardzo wysoka odporność na zużycie ścierne
 • Wysoka twardość i wytrzymałość na ściskanie
 • Jednolita stabilność krawędziowa
 • Łatwa obróbka skrawaniem i polerowanie
 • Niezawodna stabilność wymiarowa

Uddeholm Vancron SuperClean

 • Odporność na zużycie ścierne 70%
 • Odporność na zużycie adhezyjne 100%
 • Ciągliwość / odporność na wykruszenia krawędzi 50%
 • Udarność / odporność na pękanie całkowite 30%

Gatunek referencyjny do pracy na zimno (D2)

 • Odporność na zużycie ścierne 55%
 • Odporność na zużycie adhezyjne 25%
 • Ciągliwość / odporność na wyszczerbienia krawędzi 20%
 • Udarność / odporność na pękanie 10%
Skład chemiczny
Węgiel 1.30 Crom 4.50 Molibden 1.80
Wanad 10.00 Azot 1.80
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami
Share it