Uddeholm Ramax HH

ZMNIEJSZA KOSZTY PRODUKCJI I KONSERWACJI NARZĘDZI

Uddeholm Ramax HH is a corrosion resistant holder steel with good machinability, supplied in a high prehardened condition. Good machinability and corrosion resistance reduces tool manufacturing and maintenance costs.
 • Low mould production cost thanks to low wear of the cutting edges in the milling and drilling operations and shorter machining time thanks to increased cutting speed possible.
 • Lower mould maintenance costs due to corrosion resistance
 • Lower production costs since water cooling channels are less effected by corrosion, ensuring consistent cycle time
 • Dobra obrabialność
 • Dobra odporność na korozję
 • Jednorodna twardość dla wszystkich produkowanych wymiarów
 • Duża odporność na zagniecenia

Uddeholm Ramax HH

 • Odporność na korozję 60%
 • Odporność na zużycie 40%
 • Polerowalność 40%
 • Udarność 30%
Skład chemiczny
Węgiel 0.12 Krzem 0.20 Mangan 1.30
Chrom 13.40 Molibden 0.50 Nikiel 1.60
Wanad 0.20 Siarka 0.10 Azot +N
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami


Share it