Zastosowania do pracy na gorąco

Warunki pracy i środowisko w jakich znajdują się stale do pracy na gorąco jest wyjątkowe. Uddeholm od wielu lat pomaga klientom właśnie w tych obszarach pracy, a dotyczy to w szczególności zagadnień:

  • Odlewania wysokociśnieniowego (HPDC),
  • Kucia,
  • Hartowania podczas tłoczenia / tłoczenia na gorąco,
  • Wyciskania

W tych obszarach zastosowań Uddeholm ma udokumentowane sukcesy w pomaganiu klientom wydłużania czasu eksploatacji narzędzi i matryc oraz w zmniejszaniu kosztu jednostkowego produkowanych detali.

Uddeholm Hot Work Applications
25%

Odporność na zużycie cieplne

25%

Odporność na odkształcenia plastyczne

35%

Odporność na pęknięcia cieplne

45%

Odporność na wczesne pękanie

10%

Odporność na korozję

50%

Odporność na zużycie

50%

Polerowalność

60%

Udarność

0%

Odporność na korozję

45%

Odporność na zużycie cieplne

45%

Odporność na odkształcenia plastyczne

70%

Odporność na pęknięcia cieplne

45%

Odporność na wczesne pękanie

50%

Obrabialność

30%

Odporność na zużycie

60%

Odporność na korozję

90%

Udarność

40%

Odporność na zużycie cieplne

40%

Odporność na odkształcenia plastyczne

40%

Odporność na pęknięcia cieplne

35%

Odporność na wczesne pękanie

40%

Odporność na zużycie cieplne

40%

Odporność na odkształcenia plastyczne

60%

Odporność na pęknięcia cieplne

50%

Odporność na wczesne pękanie

55%

Odporność na zużycie cieplne

60%

Odporność na odkształcenia plastyczne

80%

Odporność na pęknięcia cieplne

35%

Odporność na wczesne pękanie

55%

Odporność na zużycie cieplne

60%

Odporność na odkształcenia plastyczne

80%

Odporność na pęknięcia cieplne

35%

Odporność na wczesne pękanie

60%

Odporność na zużycie cieplne

60%

Odporność na odkształcenia plastyczne

70%

Odporność na pęknięcia cieplne

40%

Odporność na wczesne pękanie

70%

Odporność na zużycie ścierne

70%

Odporność na zużycie adhezyjne

50%

Ciągliwość / odporność na wykruszenia krawędzi

30%

Udarność / odporność na pękanie całkowite

75%

Odporność na zużycie ścierne

60%

Odporność na zużycie adhezyjne

40%

Ciągliwość / odporność na wykruszenia krawędzi

28%

Udarność / odporność na pękanie całkowite

40%

Odporność na zużycie cieplne

40%

Odporność na odkształcenia plastyczne

40%

Odporność na pęknięcia cieplne

40%

Odporność na wczesne pękanie

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.