Polityka prywatności

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Pana/i danych osobowych jest niezwykle ważna dla  voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o., ul. Kolejowa 291, Dziekanów Polski, 05-092 Łomianki (dalej zwanych „my”). Przestrzegamy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Niniejsza polityka ochrony danych objaśnia charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystania przez nas Pana/i danych osobowych w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej oraz korzystaniem z niej

Opracowaliśmy także odrębną politykę ochrony danych dla naszych partnerów biznesowych.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje związane z osobą, której dane dotyczą (osobą fizyczną), umożliwiające jej bezpośrednią lub pośrednią identyfikację (np. imię i nazwisko, adres e-mail czy adres IP).

Dane kontaktowe

Jeżeli kontaktuje się Pan/i z nami drogą e-mail, telefonicznie lub przy pomocy faksu, za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej, przetwarzamy udostępnione przez Pana/ią dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres i dane podmiotu z ramienia którego dana osoba się kontaktuje, treść zapytania,  treść powiązanych  dokumentów) w związku z obsługą Pana/i zapytania.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie, umożliwiających stronie rozpoznanie Pana/i przeglądarki przy kolejnej wizycie. Cookie to małe pliki tekstowe, które wyszukiwarka przechowuje w pamięci Pana/i urządzenia. Umożliwia nam to optymalne dostosowanie treści strony do Pana/i potrzeb. Jeśli nie życzy Pan/i sobie, aby pliki cookie były zapisywane w Pana/i komputerze, istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby informowała o zapisie plików cookie, aby umożliwić Panu/i każdorazową decyzję co do zezwolenia na taki zapis. Może Pan/i także wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Należy przy tym pamiętać, że w takim przypadku nie będzie Pan/i w stanie korzystać w pełnym zakresie z funkcjonalności strony internetowej.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie – pliki tekstowe, przechowywane w Pana/i komputerze w celu analizy użytkowania przez Pana/ią naszej strony internetowej. Dane generowane przez pliki cookie na temat użytkowania witryny są na ogół przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy z  Google Analytics wyłącznie z aktywną funkcją anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Google skraca Pana/i adres IP przed jego przekazaniem. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP podlega przekazaniu na serwer Google w USA, gdzie podlega on skróceniu. Działając na rzecz operatora witryny, Google wykorzysta te informacje do oceny wykorzystania witryny przez Pana/ią i sporządzi raporty o aktywności witryny oraz będzie świadczyć inne usługi, związane z użytkowaniem witryny oraz Internetu, na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez Pana/i przeglądarkę w trakcie działania narzędzia Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Może Pan/i nie zgodzić się na korzystanie z plików cookie poprzez wybranie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie Pan/i w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności witryny. Może Pan/i także zablokować gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie na podstawie korzystania przez Pana/ią z zawartości witryny (włącznie z adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem; http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Więcej informacji na temat warunków świadczenia usług i ochrony danych można uzyskać pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=us.

Podstawa prawna, okresy przechowywania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6(1)(a) (zgoda) w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego produktów z oferty Spółki i/lub (f) (prawnie uzasadniony interes – w przypadku formularza kontaktowego i danych tamże zawartych ) RODO.

Przetwarzane dane osobowe są wykorzystywane do celów analizy statystycznej oraz obsługi, zabezpieczenia i optymalizacji witryny (prawnie uzasadniony interes). Wykorzystywanie Pana/i danych osobowych w jakimkolwiek dodatkowym zakresie (np. w zakresie przerwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanie newsletterów) wymaga uzyskania Pana/i zgody.

W zakresie danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym dane te będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w chwili pozyskania Pana/i danych osobowych (np. w deklaracji zgody), Pana/i dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, jeśli ich przechowywanie przestanie być konieczne w celach, dla których zostały zgromadzone, a obowiązki ustawowe (np. wskazane w prawie podatkowym) nie przewidują konieczności dalszego przechowywania przez nas danych.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Bez Pana/i zgody nie będziemy przekazywać Pana/i danych zgromadzonych w związku z użytkowaniem przez Pana/ią naszej witryny stronom trzecim, o ile nie będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków lub wymagane przez prawo/odpowiednie organy.

Zatrudniamy podmioty przetwarzające dane (usługodawców) do przetwarzania danych osobowych (np. w zakresie wsparcia informatycznego). Podmioty te są zobowiązane na mocy umowy do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony danych.

Wtyczki do sieci społecznościowych

Niniejsza witryna wykorzystuje wtyczki/ funkcje sieci społecznościowych Facebook, Twitter i Google+. Są one domyślnie wyłączone w związku z koniecznością ochrony danych. Aby ich używać, należy dokonać ich aktywacji. Przed aktywacją, proszę zapoznać się z następującymi informacjami na temat poszczególnych usługodawców:

Facebook

Niniejsza witryna korzysta z wtyczek sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Po aktywacji wtyczki dochodzi do nawiązania bezpośredniego połączenia pomiędzy Pana/i wyszukiwarką i serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informację, że odwiedził Pan/i nasza witrynę (oraz Pana/i adres IP). W przypadku kliknięcia przycisku usługi Facebook „Lubię to” w czasie, gdy jest Pan/i zalogowany/a na swoim koncie Facebook, może Pan/i utworzyć łącze pomiędzy treścią naszej witryny i Pana/i profilem Facebook. Dzięki temu Facebook jest w stanie powiązać fakt, że odwiedził/a Pan/i naszą witrynę, z Pana/i kontem użytkownika. Prosimy także o przyjęcie do wiadomości, że jako operator witryny nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych lub sposobie ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z polityką ochrony danych Facebook pod adresem http://facebook.com/policy.php. Jeżeli nie życzy Pan/i sobie, aby Facebook powiązał Pana/i odwiedziny na naszej stronie z Pana/i kontem Facebook, proszę wylogować się ze swojego konta Facebook.

Twitter

Nasza witryna wykorzystuje funkcje Twitter. Funkcje te dostarcza Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W przypadku korzystania z Twittera oraz funkcji „retweet”, odwiedzane przez Pana/i witryny zostaną powiązane z Pana/i kontem Twitter i udostępnione innym użytkownikom. Dane są także przekazywane do sieci Twitter. Prosimy także o przyjęcie do wiadomości, że jako operator witryny nie otrzymujemy informacji o treści przekazanych danych lub sposobie ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z polityką ochrony danych Twitter  pod adresem http://twitter.com/policy. Może Pan/i zmienić ustawienia prywatności w serwisie Twitter w swoich ustawieniach konta.

Google+

Przycisk Google +1 umożliwia Panu/i globalną publikację danych. Przycisk Google +1 przekazuje Panu/i i innym użytkownikom spersonalizowane sieci od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje podane jako treść +1, jak i informacje o stronie oglądanej w chwili naciśnięcia przycisku +1. Informacje o użyciu przycisku +1 wraz z nazwą Pana/i profilu i zdjęciem mogą pojawić się w usługach Google, w tym w wynikach przeglądania, w Pana/i profilu Google lub w innych witrynach i reklamach.

Google zapisuje informacje na temat użytkowania funkcji +1 w celu ulepszania usług Google dla potrzeb Pana/i i innych użytkowników. Aby korzystać z przycisku +1, musi Pan/i używać widocznego globalnie, publicznego profilu Google, zawierającego co najmniej wybraną nazwę profilu. Nazwa ta jest wykorzystywana przez wszystkie usługi Google. W niektórych przypadkach, nazwa może także zastępować inną nazwę, wykorzystaną do udostępniania treści za pomocą Pana/i konta Google. Tożsamość Pana/i profilu Google jest widoczna dla użytkowników, którzy znają Pana/i adres e-mail lub inne dane identyfikacyjne. Oprócz wymienionych wyżej celów, przekazane przez Pana/ią informacje zostaną wykorzystane zgodnie z odpowiednią polityką prywatności Google. Google może publikować statystyki zbiorcze aktywności użytkowników za pomocą funkcji +1 lub udostępniać je użytkownikom i swoim partnerom, w tym wydawcom, reklamodawcom lub witrynom zrzeszonym.

Pana/i prawa i dane kontaktowe

Zasadniczo przysługują Panu/i prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Pana/i danych osobowych bazuje na Pana/i zgodzie, ma Pan/i prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pan/i także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych).

W przypadku danych przetwarzanych w związku z przesłanym zapytaniem ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, zaś w przypadku danych pozyskanych w celach marketingowych ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne celem przedstawienia oferty.

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z ochroną daną oraz prawami, wskazanymi powyżej, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail:

iod-hpm-pl@voestalpine.com

Niniejsza polityka ochrony danych będzie podlegała okresowym weryfikacjom.

W przypadku chęci wycofania zgody na kontakty marketingowe prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

hpm-polska@voestalpine.com

Skontaktuj się z nami po więcej informacji